Recent zijn we een tweejarige samenwerking gestart met een gloednieuwe opdrachtgever: Dienst Justitiële Richtingen (DJI). Daarmee zetten we in het vakgebied Sociale Zekerheid een belangrijke volgende stap. Ook voor jou als casemanager komt dit goed uit.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er in Nederland genoeg werk te doen is. Ook op het gebied van casemanagers, verzuim en re-integratie is al langer sprake van meer werk dan mensen om het werk te doen. Ook DJI ervaart de krappe arbeidsmarkt en heeft behoefte aan een gespecialiseerde partner om tijdelijke extra mensen in te huren.

In diezelfde arbeidsmarkt is collega Matthew al een paar jaar bezig met het opbouwen van een eigen vakgebied binnen Rochewood: Sociale Zekerheid. Inmiddels hebben we acceptanten, casemanagers, claimbehandelaars en re-integratieaviseurs bemiddeld bij onder andere Aegon, Achmea, Movir, NLG Arbo, WTW, Aon, Arboned en meer. Er is zelfs een eigen freelance collectief ontstaan genaamd Samen Zelfstandig. Geen wonder dat we dus hebben gereageerd op het aanbestedingstraject. Dat we daar ook als winnaar uit zijn gekomen is een mooie blijk van vertrouwen. Onze samenwerking met DJI biedt een mooie basis om het vakgebied Sociale Zekerheid verder uit te bouwen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De dienst is verantwoordelijk voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbeperkende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Bij DJI werken ruim 15.000 medewerkers, verspreid over vijftig locaties. Iedere inrichting is bestemd voor een specifieke doelgroep: volwassenen, jongeren, tbs-patiënten of vreemdelingen. DJI is verantwoordelijk voor de zorg voor deze groep gedetineerden en hun re-integratie in de maatschappij.

Het hoofdkantoor van DJI en het Shared Servicecenter (SSC) bevindt zich in Den Haag. Deze gecentraliseerde afdeling is onder meer verantwoordelijk voor diensten op het gebied van HRM. Het HR-team Gezondheidsmanagement ondersteunt specifiek in verzuim- en re-integratie. Namens dit team zijn re-integratieadviseurs en casemanagers actief. 

Re-integratieadviseurs begeleiden en adviseren leidinggevenden en medewerkers bij het re-integratietraject. Dit gebeurt in de regel op locatie en vanuit het Eigen-Regiemodel. De casemanager neemt de rol van de leidinggevende over en pakt de volledige regie over het proces. Dit kan eveneens voor een specifieke inrichting zijn en binnen de Poortwachter-periode vallen, maar kan ook zijn in relatie tot het eigenrisicodragerschap ZW/WGA. In dat geval is het werk meer plaatsonafhankelijk.

Op basis van een verzuimpercentage krijgt elk onderdeel van DJI vanuit het SSC ondersteuning in verzuim en re-integratie toegewezen. Er kan ook extra ondersteuning worden ingekocht als het nodig is. Is er niemand beschikbaar? Dan wordt Rochewood ingeschakeld en gevraagd om interim casemanagers en re-integratieadviseurs.

Om deze vraag voor te zijn, werken we aan een ‘flexpool’. Een netwerk vo goede casemanagers en re-integratieadviseurs die passen bij DJI en Rochewood én andersom. Daarnaast zorgen we ervoor dat we altijd goed op de hoogte zijn van ieders beschikbaarheid. Op het moment dat er een opdracht wordt uitgezet, benaderen we mensen de flexpool en stellen we geschikte matches voor aan DJI.

Je kunt op meerdere manieren via Rochewood aan de slag: in (vaste) dienst als gedetacheerde collega of als freelancer. Hoe je ook werkt, je ervaart altijd de persoonlijke benadering waar Rochewood om bekendstaat.