Samen Zelfstandig is een collectief en kennisplatform voor en door casemanagers gespecialiseerd in sociale zekerheid. Verbonden via Rochewood, biedt het collectief op interimbasis expertise aan organisaties die kampen met complexe verzuimproblematiek.

Icoon - Delen (75px)

Het collectief Samen Zelfstandig staat garant voor kwaliteit en biedt een bundeling van expertise op het gebied van casemanagement, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid. Daarbij kun je als opdrachtgever vertrouwen op het kwaliteitskeurmerk waar Rochewood als bemiddelaar om bekend staat.

Icoon - Vernieuwend (75x)

Succesvolle opdrachten zijn goede voorbeelden van wat Samen Zelfstandig voor jouw organisatie kan betekenen. Of juist wat je als freelancer als opdrachten kunt verwachten. Daarom delen we ze graag!

Icoon - Casemanager (75px)

Zelfstandig, maar niet alleen. Samen Zelfstandig is dé manier om als zelfstandig ondernemer toch een groep betrouwbare, gemotiveerde collega’s om je heen te verzamelen. Professionals die, net als jij, staan voor een gedreven, zorgvuldige en betrokken manier van werken.

Neemt het verzuim toe en krijg je er maar geen grip op? Weet je niet zeker of je plichten als werkgever wel worden nageleefd? Heeft de organisatie behoefte aan kennis over verzuimmanagement en wil je verzuim leren beïnvloeden als werkgever? De leden van Samen Zelfstandig zijn ervaren Casemanagers gespecialiseerd in deze materie en beschikbaar om op interimbasis verzuimproblemen helpen op te lossen.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je medewerkers. Ook als zij niet in staat zijn om te werken. Het is dan niet altijd even makkelijk daarin je weg te vinden en de regie te nemen. Dat laatste is echter wel cruciaal om de schade voor zowel jouw organisatie als ook de medewerker zelf zoveel mogelijk te beperken. Behalve lopende dossiers scannen en zo nodig ‘repareren’ kan een gespecialiseerd manager in kaart brengen waar zich de problemen bevinden in de organisatie.

Collega - Matthew (kleurblok met afbeelding)
 • Casemanagement Wet Verbetering Poortwachter
 • Casemanagement Ziektewet
 • Casemanagement WGA
 • Bezwaar en beroep

Om als organisatie grip te krijgen en te houden op verzuim, is een gerichte aanpak nodig. Een gespecialiseerd casemanager kan vanuit de dagelijkse praktijk signalen verzamelen, op basis daarvan gericht analyseren en aan de hand van de structurele problemen de juiste oplossing aandragen. Geen brandjes blussen, maar een gedegen beleid neerzetten dat ervoor zorgt dat je als werkgever ook in control bent bij verzuim. Daarbij horen keuzes op het gebied van onder meer eigenrisicodragerschap, arbodienstverlening en het Eigen-regiemodel. Dat vraagt om expertise, wat ook geldt voor andere zaken op dit vlak, zoals de Werkhervattingskas, no-riskpolissen en preventie van verzuim.

 • Verzuimanalyse
 • Organisatiescan
 • Advies eigenrisicodragerschap WGA/ZW
 • Besparingsonderzoek sociale zekerheid
contentblok-vakopleidingen-1-tekst-met-afbeelding

Vaak spelen andere zaken waardoor niet-medisch verzuim voortduurt. Dat kan zowel in de privésfeer liggen, als werkgerelateerd zijn. Denk aan pesten, het werk niet meer leuk vinden of een slechte relatie met de leidinggevende. Een gespecialiseerde casemanager kan lopende dossiers terugbrengen tot de essentie van het probleem. Er kan een verzuimprotocol worden opgezet en betrokkenen, zoals HR-medewerkers, kunnen geschoold en getraind worden in hun rol, met als doel de verzuimbegeleiding als geheel te verbeteren.

Collega - Marrianne (kleurblok met afbeelding)
 • Dossieranalyse
 • Verzuimconsultancy
 • Gerichte verzuim- of inzetbaarheidstraining