Cases

Het resultaat van ons werk lees je terug in onze succesvolle cases. Zo krijg je als opdrachtgever of freelancer die overweegt lid te worden een goed beeld van het werk dat we samen doen.

Collega - Annerieke (blauw/grijs)

De organisatie bevindt zich in de overgangsfase naar een nieuwe, externe arbodienst. Daarnaast is ook het interne verzuimproces gewijzigd: vanuit het Eigen-Regiemodel is nu de leidinggevende volledig verantwoordelijk. Deze wordt daarin ondersteund door de verzuimcoach, wat een nieuwe rol is binnen GOM. Dit betekent direct ook dat sprake is van instroom van een aantal medewerkers die dit beleid in de praktijk vorm moeten gaan geven.

Om de verzuimcoaches op een goede manier met hun rol te laten aanvangen, heeft de organisatie ervoor gekozen lopende dossiers die vallen onder de periode ‘Einde Wachttijd’ te beleggen bij interim casemanagers. Einde wachttijd houdt in dat terugkeer in de eigen functie niet haalbaar lijkt, focust zich derhalve op het 2de spoor en loopt tot instroom WIA. Van de casemanagers wordt verder gevraagd dat zij waar nodig de organisatie ondersteunen in de transitie naar de nieuwe arbodienst en het implementeren van het eigen-regiemodel.

Werkzaamheden

Dossiers tijdens en na de Poortwachterperiode gecontroleerd op schadelastbeheersing en waar mogelijk geacteerd op activerings- of besparingsmogelijkheden, door onder meer (vervroegde) IVA, sanctiebekorting of geslaagde bezwaarprocedure.

Resultaten

Lopende dossiers Poortwachterproof overgedragen naar verzuimcoaches, overzicht opgesteld inzake samenwerking met UWV en best practices en adviesrapport met bevindingen en aanbevelingen opgeleverd.

De organisatie heeft ondersteuning nodig in de dienstverlening die zij op verzuimgebied inhouse bij een van haar grotere klanten levert. Dit betreft een grote supermarktketen die landelijk actief is. De dienstverlening is gekoppeld aan het eigenrisicodragerschap WGA. Uitbreiding van de groep vaste medewerkers is wenselijk, maar omdat de werving hiervan tijd vergt wordt nu gekozen voor een interim-oplossing.

De klant hanteert het Eigen-Regiemodel, wat inhoudt dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. De leidinggevenden hebben echter ook veel andere werkzaamheden, die maken dat verzuim niet altijd de aandacht krijgt die nodig is. Bovendien is de focus ten tijde van de Corona-crisis vooral gericht op het draaiende houden van de dagelijkse werkzaamheden. Het is aan de interim-professional ervoor te zorgen dat dossiers vanaf week 13 adequaat worden opgepakt, gericht op activeringsmogelijkheden en het beperken van de WGA-instroom. Hierbij is het coachen en trainen van de leidinggevenden een belangrijk aspect. Daarnaast vragen complexe verzuimdossiers en preventieve dossiers geregeld om direct advies, handelen en schakelen met alle betrokkenen. Zichtbaar zijn en het vertrouwen hebben van de leidinggevenden en de organisatie is onmisbaar voor een fijne samenwerking.

Werkzaamheden

Leidinggevenden geadviseerd en gecoacht in de begeleiding van verzuimende medewerkers, gericht op schadelastbeheersing. Daarnaast verzuimdossiers gecontroleerd en medewerkers en de organisatie ondersteund rondom de WIA-aanvraag.

Resultaten

Leidinggevenden hebben zichzelf dankzij de pragmatische aanpak opengesteld voor coaching waardoor ze de handvatten hebben gekregen hun collega's te begeleiden en volgens het Eigen-Regiemodel om te gaan met (oneigenlijk) verzuim.