Bekijk actueel aanbod

Re-integratieadviseur ‘Grip op verzuim’ bij DJI

  • Rotterdam
  • Sociale zekerheid
  • Tariefsrange €66 - €90 (inclusief reiskosten, exclusief btw)
  • 26 uur
  • Freelance
  • Hbo, Wo


Dit is een freelanceopdracht bij onze opdrachtgever DJI in Rotterdam voor 26 uur per week.

Jij ondersteunt leidinggevenden bij het terugbrengen van het verzuimpercentage en de ontstane achterstanden in verzuimdossiers, daarnaast versterk jij het eigenaarschap onder leidinggevenden en medewerkers en werkt ten slotte ook aan preventie van verzuim.

Het verzuim bij DJI is de afgelopen periode op diverse locaties toegenomen. Het lukt de organisatie niet deze trend voldoende terug te dringen, wat leidt tot grotere werkdruk en bezettingsproblematiek. Om die reden is onder de noemer ‘Grip op verzuim’, budget vrijgemaakt om verspreid over het land extra casemanagers en re-integratieadviseurs in te zetten.

Het werk dat je doet

 • Vanuit jouw rol ondersteun je management bij verzuim- en re-integratieproblematiek. Daartoe geef je bijvoorbeeld coaching en voorlichting over wetgeving en ontwikkelingen. Je kunt bijvoorbeeld trainingen organiseren, of iemand tijdens een 3-gesprek ‘het goede voorbeeld’ geven. Je helpt leidinggevenden hun rol binnen het Eigen-Regiemodel beter invullen.

 • Je begeleidt daarnaast de medewerkers zelf in hun proces van re-integreren. De focus hierin ligt op inzetbaarheidsmogelijkheden benutten en breder kijken dan sec wat iemands functie is. Je legt connecties binnen de organisatie en betrekt continu alle betrokkenen, zodat de hele verzuimketen aangesloten is en het gezamenlijke doel (optimale inzetbaarheid) bereikt wordt. Ook kan je interventies inzetten, waarbij je natuurlijk ook de uitvoering opvolgt en het resultaat monitort.

 • Een belangrijk onderdeel van je werk is de zogenaamde ‘helikopter’-view. Jij overziet alle lopende dossiers en kan dus als geen ander de rode draad daarin ontdekken. Dat vertaal je naar conclusies over de uitvoer van het huidige verzuim- en vitaliteitsbeleid. Op basis daarvan kom je met aanbevelingen die je in het ideale scenario vervolgens ook nog eens zelf implementeert.

DJI is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De dienst is verantwoordelijk voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbeperkende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Bij DJI werken ruim 15.000 medewerkers, verspreid over vijftig locaties. Iedere inrichting is bestemd voor een specifieke doelgroep: volwassenen, jongeren, tbs-patiënten of vreemdelingen. DJI is verantwoordelijk voor de zorg voor deze groep gedetineerden en hun re-integratie in de maatschappij.

opdrachtgever-dji
 • Bij DJI werken ruim 15.000 medewerkers, verspreid over vijftig locaties. Iedere inrichting is bestemd voor een specifieke doelgroep: volwassenen, jongeren, tbs-patiënten of vreemdelingen. DJI is verantwoordelijk voor de zorg voor deze groep gedetineerden en hun re-integratie in de maatschappij.

  Het hoofdkantoor van DJI bevindt zich in Den Haag. Hier is ook het Shared Servicecenter (SSC) gevestigd. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor diensten op het gebied van HRM. Het HR-team Gezondheidsmanagement ondersteunt de organisatie specifiek rondom verzuim- en re-integratie. Namens dit team zijn re-integratieadviseurs en casemanagers actief.

  Re-integratieadviseurs begeleiden en adviseren leidinggevenden en medewerkers bij het re-integratietraject. Dit gebeurt in de regel op locatie en vanuit het Eigen-Regiemodel. De casemanager neemt de rol van de leidinggevende over en pakt de volledige regie over het proces. Dit kan eveneens voor een specifieke inrichting zijn en binnen de Poortwachter-periode vallen, maar kan ook zijn in relatie tot het eigenrisicodragerschap ZW/WGA. In dat geval is het werk meer plaatsonafhankelijk.

  • Leidinggevenden coachen en aansturen om de juiste stappen te zetten in het re-integratieproces van medewerkers, ook voor wat betreft vastlegging hiervan volgens de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Medewerkers begeleiden in het re-integratieproces aan de hand van de stappen uit de RIV-toets en hiermee bijdragen aan een spoedige werkhervatting in een passende functie.
  • HR-adviseur en management begeleiden in de wens grip op het verzuim te krijgen en de vitaliteit van de medewerkers te versterken.
  • Leidinggevenden coachen en trainen op het gebied van relevante wetgeving, procedures en ontwikkelingen.
  • Interventies inzetten en de uitvoering hiervan opvolgen, waaronder 1ste-spoorbegeleiding (niet terugkeer naar eigen werk), 2de-spoorbegeleiding, AD-onderzoeken, adviseren over de aanwijzing ‘voorrangskandidaat’ (brief wordt opgesteld door HR), deskundigenoordeel.
  • Samenwerking initiëren met andere afdelingen en ‘spelers’ binnen de verzuimketen.
  • Organisatiesensitief: Snel zien hoe de organisatie in elkaar steekt en waar de belangen liggen. Enerzijds de processen en ‘blauwe kant’ snappen, anderzijds begrijpen waar mensen persoonlijk belang aan hechten. Denk aan het speelveld van meerdere plaatsvervangend vestigingsdirecteuren en de vestigingsdirecteur zelf; krijg jij het gemeenschappelijk belang op tafel?
  • Proactief: Niet alleen de opdracht uitvoeren die voor je ligt, maar naar het bredere geheel kijken. En daarbij continu de regie houden. Kom jij met ideeën om het verzuimpercentage structureel terug te dringen en weet je HR en management daarin mee te nemen?
  • Samenwerken: Hoe zorg je ervoor dat jouw bevindingen ook op preventief vlak worden ingezet en hoe betrek je daar de gehele organisatie bij. Pas als de hele keten meewerkt, is succes mogelijk.
  • Coaching: Leidinggevenden en medewerkers aanzetten tot actie, vraagt om adviesvaardigheden en overtuigingskracht. Hoe neem jij hen bij de hand en zorg je er tegelijk voor dat zij zelf dat doen wat nodig is om tot terugkeer naar werk te komen?
  • Zakelijkheid: De focus bij verzuimbegeleiding is nu vooral gericht op empathie. Vooral in situaties waarbij het een ernstige aandoening betreft. Een menselijke benadering is de basis, maar daarin moet niet worden voorbijgegaan aan de zakelijke aspecten en schadelast die verzuim nu eenmaal met zich meebrengt. Kan jij het eerlijke gesprek voeren en daarin ook de positie van de werkgever bewaken?
 • Contract Projectovereenkomst
 • Salaris Tariefsrange €66 - €90 (inclusief reiskosten, exclusief btw)
 • Diploma Hbo, Wo
 • Vakdiploma's Register Casemanager (RCCM/RCM/RCMC) of diploma Arbeidsdeskundige
 • Kennis en ervaring Werkervaring als WIA-casemanager en/of inhouse bij een grote organisatie
 • Beschikbaarheid 26 uur
 • Heb jij de juiste ervaring voor deze opdracht en ben je binnenkort beschikbaar? Reageer dan door jouw gegevens te versturen via de sollicitatiebutton. Binnen vijf werkdagen krijg je van ons een persoonlijke reactie. In het beste geval maken we telefonisch kennis met elkaar en plannen we een gesprek in. Minder positief? Ook dan krijg je van ons een reactie met onderbouwing. Waar mogelijk kijken we samen met jou of andere vacatures bij je passen.

 • Het gesprek voer je met Matthew Last. Je bent hiervoor van harte welkom op ons kantoor in Harderwijk of we plannen een online afspraak in via Microsoft Teams. Het eerste gesprek gaat over wie jij bent. We praten samen over jouw ervaringen en ambities, en beoordelen of Rochewood bij jou past en andersom. Na dit gesprek voeren we aanvullend referentieonderzoek uit. 

 • Zien we de samenwerking zitten dan stemmen we samen de praktische zaken af rondom jouw tarief. Na akkoord bouwen we jouw Rochewood-cv en presenteren we dit aan DJI. Zij beoordelen of er een gesprek ingepland gaat worden. Is dit het geval dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Bij een goed vervolg start jij z.s.m. in jouw opdracht en plannen we een feestelijke onboarding in op kantoor Rochewood waar we de overeenkomst van samenwerking opmaken. 

Matthew Last
Consultant team Sociale zekerheid
t
06 12 87 00 12
e
matthew@rochewood.nl