Wie kan jou beter vertellen hoe het is te werken bij BCMGlobal en FlexFront dan de mensen die er daadwerkelijk werken? Remco is via Rochewood gestart op de afdeling Business Support. Hoe ervaart hij zijn baan? En aan welke projecten werkt hij zoal? Let's talk!

Je werkt op dit moment bijna een jaar bij BCMGlobal. Hoe gaat het nu?
''Het is tot nu toe een enerverend en hectisch eerste jaar. Dat bedoel ik positief hoor, want er was en is ontzettend veel te doen. Zo biedt de overname door Link Group en de komst van nieuwe klanten de nodige technische uitdagingen. De verschillende labels en systemen zijn samengevoegd en we werken als team Business Support nu meer samen als één team. Er wordt hard gewerkt, maar het is ergens ook een speeltuin met alle ruimte om te pionieren en nieuwe projecten te starten.''

Behoorlijk wat veranderingen zo te horen. Hoe behouden jullie het overzicht over alles dat je moet veranderen op technisch gebied? 
''Van tevoren leggen we altijd alles vast. We werken tot in detail uit wat er precies moet veranderen en waar. Ook kosten en tijd nemen we daarin mee. Vervolgens verdelen we onderling de taken en werken we deze binnen een bepaalde periode af.''

 Heeft de grilligheid van de hypotheekmarkt ook impact op jullie werk?
''Niet direct, maar het heeft wel invloed op onze prioriteiten. Toen bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting voor verhuurhypotheken veranderde van 2% naar 8%, ontstond er piekdrukte qua hypotheekaanvragen. Drie keer raden welk systeem kampte met storingen tijdens deze drukte. Op zulke momenten is het echt even aanpoten, maar samen lossen we het uiteindelijk op.''

Aan wat voor projecten werken jullie?
''Kort gezegd werken wij aan alles wat we kunnen professionaliseren op het gebied van IT. Denk vooral aan het helpen opschalen van de organisatie en het aankopen, inrichten, onderhouden en verbeteren van (nieuwe) systemen. Zo had elke merknaam van Link Group voorheen een eigen supportmedewerker. Omdat we nu organisatie breed werken, krijg je veel meer mee van alle afdelingen die er zijn. Om alle meldingen en vragen op een centrale plek te registreren, hebben we een nieuw ticketsysteem opgezet. Ondanks de grotere scope van ons werk behouden we nu gemakkelijker overzicht. We kunnen ook nog eens veel eenvoudiger elkaars werk overnemen.''

Hoe verdelen jullie de vele tickets die dagelijks binnenkomen?
''We zijn in tweetallen per dagdeel verantwoordelijk voor alle binnenkomende tickets. Zo krijg je vragen mee van alle afdelingen, van acceptatie tot beheer tot de expertisedesk. Je leert al werkend de systemen kennen. Met de enkels in de modder en gewoon doen.''

Heb je de vrije hand zelf projecten op te pakken?
''Ja, dat is precies het leuke van het werken bij BCMGlobal in deze rol. De meeste systemen kopen wij in als een lege huls die we vervolgens zelf helemaal inrichten. Zo zit ik geregeld ’s avonds te sleutelen aan verbeteringen die ik de volgende dag al kan delen met de collega’s.''

Komt het vaker voor dat je ’s avonds werkt?
''In de avonden werken is inherent werken. Je werkt immers aan projecten die impact hebben op de organisatie. Als het goed gaat, maar ook als het fout gaat. Met name het live gaan van bepaalde releases (updates op basis van change requests, red.) of nieuwe systemen, vraagt flexibiliteit. We hebben ook geregeld contact met collega’s die in het buitenland en in andere tijdzones werken. Ik vind dit aspect van het werk persoonlijk niet zo erg. Het komt niet wekelijks voor en het wordt enorm gewaardeerd. Zo kregen we pas een leuk presentje toen we voor een belangrijk project tot ’s avonds laat hadden doorgewerkt.''

Wat moet je voor jouw werk goed kunnen?
''Je moet probleemoplossend denken, maar het is nog belangrijker dat je over problemen kunt communiceren en de verwachtingen managet. Men is blijer met iemand die goed communiceert, dan iemand die technisch ontzettend goed is. Doe je dat niet, dan staan er voor je het weet 50 collega’s aan je bureau. Daar waar je problemen zelf niet kunt oplossen, ben je veel in gesprek met leveranciers. Je stelt de juiste vragen, zet de juiste werkzaamheden in gang, bewaakt de tijdslijnen en overziet alles wat er gebeurt. Ook daarin is communicatie belangrijk. Met name in de IT moet je een probleem goed kunnen vertalen naar de juiste vraag.''

Het is inderdaad de kunst een IT’er de juiste vraag te stellen. Dat geldt voor je collega’s net zo goed.
''Haha ja dat is ergens wel zo, maar van mij mag je verwachten dat ik technische vragen beantwoord, ongeacht de vraag. Dat de vraag niet altijd even duidelijk is of goed onderbouwd, hoort er nou eenmaal bij.'' 

Nu jullie groter worden, kan ik mij voorstellen dat jullie niet elk wissewasje gelijk oppakken.
''Dat klopt. In een kleiner bedrijf heb je meer tijd in te gaan op allerlei vragen en verzoeken. Daardoor raken collega’s gewend om elke (kleine) vraag bij Business Support neer te leggen. Daarnaast vindt men zijn eigen probleem het meest urgent. Nu we als organisatie groter worden, wordt het voor ons als afdeling steeds belangrijker de taken te prioriteren. We kunnen niet meer op alles gelijk ‘ja’ zeggen. Echter, je moet als Business Support wel altijd toegankelijk blijven.''

Wat bedoel je daarmee? 
''Het was een van mijn persoonlijke doelen om IT toegankelijker te maken toen ik bij BCMGlobal begon. De drempel te verlagen om vragen te stellen en juist collega’s te betrekken in wat je doet. Collega’s komen daardoor sneller met gerichte verbetervoorstellen en accepteren meer van je als je eens geen tijd hebt.''

Hoe doe jij dat eigenlijk? ‘Nee’ verkopen aan een collega?
''Ik ben altijd open en eerlijk en leg uit waarom iets niet kan of geen prioriteit krijgt. Als je het goed uitlegt, hebben collega’s daar meestal begrip voor. Daarnaast probeer ik vooral te voorkomen dat ik überhaupt ‘nee’ moet zeggen. Via de interne communicatiekanalen, zoals Workplace deel ik storingen en updates met de gehele organisatie. Men weet dan dat het probleem bekend is en eraan gewerkt wordt. Dat scheelt een hoop vragen.''

Video
Bekijk vacatures