Diensten

Loopt verzuim op? Het is nooit te laat om aan de bel te trekken! Via Samen Zelfstandig ben je als opdrachtgever verzekerd van de juiste kennis en kunde voor complexe verzuimproblematiek. Elk lid is gecertificeerd casemanager en op verschillende specialismen inzetbaar. We hebben onze diensten overzichtelijk uiteengezet. 

Vaak spelen andere zaken waardoor niet-medisch verzuim voortduurt. Dat kan zowel in de privésfeer liggen, als werkgerelateerd zijn. Denk aan pesten, het werk niet meer leuk vinden of een slechte relatie met de leidinggevende. Een gespecialiseerde casemanager kan lopende dossiers terugbrengen tot de essentie van het probleem. Er kan een verzuimprotocol worden opgezet en betrokkenen, zoals HR-medewerkers, kunnen geschoold en getraind worden in hun rol, met als doel de verzuimbegeleiding als geheel te verbeteren.

Onnodig hoge verzuimkosten, doordat niet adequaat wordt ingegrepen bij lopende of aankomende verzuimgevallen
Geen grip op verzuim door gebrek aan vaardigheden, met als gevolg meer langlopende en/of onnodige verzuimgevallen
Ontevreden (ex-)medewerkers

Dossieranalyse
Verzuimconsultancy
Gerichte verzuim- of inzetbaarheidstraining

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je medewerkers. Ook als zij niet in staat zijn om te werken. Het is dan niet altijd even makkelijk daarin je weg te vinden en de regie te nemen. Dat laatste is echter wel cruciaal om de schade voor zowel jouw organisatie als ook de medewerker zelf zoveel mogelijk te beperken. Behalve lopende dossiers scannen en zo nodig ‘repareren’ kan een gespecialiseerd manager in kaart brengen waar zich de problemen bevinden in de organisatie.

Onnodig hoge verzuimkosten, vanwege te weinig activeren op mogelijkheden
Geen grip op verzuim door gebrek aan kennis, met als gevolg meer langlopende en/of onnodige verzuimgevallen
Ontevreden (ex-)medewerkers

Casemanagement Wet Verbetering Poortwachter
Casemanagement Ziektewet
Casemanagement WGA
Bezwaar en beroep

Om als organisatie grip te krijgen en te houden op verzuim, is een gerichte aanpak nodig. Een gespecialiseerd casemanager kan vanuit de dagelijkse praktijk signalen verzamelen, op basis daarvan gericht analyseren en aan de hand van de structurele problemen de juiste oplossing aandragen. Geen brandjes blussen, maar een gedegen beleid neerzetten dat ervoor zorgt dat je als werkgever ook in control bent bij verzuim. Daarbij horen keuzes op het gebied van onder meer eigenrisicodragerschap, arbodienstverlening en het Eigen-regiemodel. Dat vraagt om expertise, wat ook geldt voor andere zaken op dit vlak, zoals de Werkhervattingskas, no-riskpolissen en preventie van verzuim.

Onnodig hoge verzuimkosten, door het niet benutten van subsidies en geen controle op zaken zoals de WHK-premie
Geen grip op verzuim bij gebrek aan beleid op dit vlak, met als gevolg meer langlopende en/of onnodige verzuimgevallen
Ontevreden (ex-)medewerkers

Verzuimanalyse
Organisatiescan
Advies eigenrisicodragerschap WGA/ZW
Besparingsonderzoek sociale zekerheid

Word opdrachtgever