Van ons, voor jou!

We bieden jou als gewaardeerde collega en letselschadespecialist de kans om 2 online colleges van Kerckebosch te volgen. Deze colleges worden gegeven door experts uit de letselschadewereld en duren gemiddeld 2 uur. Tevens kun je er tot 2 PE-punten mee binnenhalen als je geregistreerd bent bij het NIVRE. Je kunt deze colleges volledig online en on demand volgen wanneer je dat het best uitkomt. Wel willen we je vragen je voor 16 oktober aan te melden en de colleges dit kalenderjaar nog te volgen. Op deze pagina lees je welke colleges beschikbaar zijn en wat de inhoud hiervan is. Onderaan de pagina vind je het aanmeldformulier. Zodra wij alle reacties binnen hebben, melden wij je aan bij online leeromgeving van Kerckebosch en heb je toegang tot de colleges. Alvast veel plezier!

We hebben ook aan onze gewaardeerde freelancers gedacht! Ben je freelancer, dan profiteer je via Rochewood van een fikse korting op de normale prijs van deze colleges. Voor slechts €100,- per college kun je maximaal 2 colleges volgen. Dat scheelt je ten opzichte van de normale prijs maar liefst €99,- per college. Meld je aan via het formulier. Wij regelen de verdere aanmelding bij Kerckebosch. Werk je via een modelovereenkomst, dan willen we je vragen dit te verrekenen op je volgende factuur. Werk je via een bemiddelingsovereenkomst, dan factureren wij je achteraf €100 per college waarvoor jij je hebt aangemeld.

Strategiebepaling letselschadedossiers

Doel: In dit college leer je in korte tijd hoe je door een goede strategiebepaling langlopende letselschadezaken kunt voorkomen en waarom de ene strategie beter werkt dan de andere.

Docent: Jarco van de Ketterij (Register-expert in personenschade, Injuriam Expertise B.V.)

Onderwerpen

 •  Keuze strategie en behandelplan
 • Dossierbeheer
 • Prestatie-indicatoren
 • Transparantie
 • Intake: de waarde van een goed bezoekrapport
 • Langlopende zaken
 • Onderhanderlingsstrategie
 • Definitieve en juiste strategie en oplossingsrichitng bepalen
 • Schadereservering: ontdek de fijne kneepjes

Grens overschrijdende letselschadezaken

Doel: Dit college geeft in korte tijd een beeld van de ontwikkelingen in Europa en de VS en de mogelijkheden deze toe te passen in de letselschadepraktijk.

Docent: mr. Antoinette Collignon (Advocaat Legaltree)

Onderwerpen

 • Kernpunten van het Nederlandse schadevergoedingsrecht
 • De verschillende rechtssystemen in Europa
 • Behandeling van letselschade in diverse Europese landen en in de VS
 • Verschillen in omvang van de schade en looptijd van een letselschadezaak
 • Invloed van andere landen op de letselschadebehandeling in Nederland
 • Suggesties voor verbetering van behandeling letselschade

Actualiteiten causaliteit bij (letsel)schade

Doel: Dit college geeft in korte tijd overzicht van de actuele stand van zaken op het gebied van causaliteit in (letsel)schadedossiers.

Docent: mr. Peter Knijp (advocaat Stadermann Luiten Advocaten)

Onderwerpen

 • De ins en outs van het leerstuk van de causaliteit in het aansprakelijkheidsrecht
 • Het verzekeringsrechtelijke causaliteitsbegrip
 • Recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht
 • Juridische handvatten voor de behandeling en beoordeling van causaliteit in letselschadedossiers
 • Het maken van strategische afwegingen in complexe dossiers

Minderjarigen en letselschade

Doel: Deze cursus geeft in korte tijd een overzicht van de uitgangspunten en bijzonderheden in de schadeberekening en schadeafwikkeling van letselschades van minderjarigen.

Docent: mr. Mariken Peters (Advoocaat/register-mediator AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem)

Onderwerpen

 • Onkosten en mantelzorg: schade ouders of schade kind?
 • Studievertraging: abstract of concreet?
 • Verlies arbeidsvermogen: uitgangspunten
 • Smartengeld: wanneer wel, wanneer niet?
 • Gevolgen handelingsonbekwaamheid voor de schaderegeling
 • VSO of niet?
 • Bescherming vermogen minderjarige

Pensioenschade als gevolg van letsel

Doel: Dit college geeft in korte tijd een compleet beeld van de meest belangrijke aspecten die bij de bepaling van pensioenschade een cruciale rol spelen.

Docent: Erik Jan Bakker (Senior rekenkundig expert de Bureaus)

Onderwerpen

 • Wat is de kern van pensioenschade? Waar hebben we het over?
 • Het begrippenkader rondom pensioenschade.
 • Wat is het verschil tussen de pensioenopbouw met en zonder ongeval?
 • Welke gegevens zijn nodig voor het kunnen beoordelen van de schade?
 • Welk effect hebben rendement, inflatie en sterftekans op pensioenschade?

Actualiteiten angst-, shock- en affectieschade

Doel: Dit college geeft in korte tijd een overzicht van de actuele stand van zaken op het gebied van angst-, shock- en affectieschade.

Docent: mr. Marlou Overheul (PhD Candidate Universiteit van Utrecht)

Onderwerpen

 • Angstschade
 • Shockschade
 • Affectieschade
 • Uitwerking in privaat- en strafrecht
 • Relevante wet- en regelgeving
 • De verschillen tussen de vorderingen en de uitwerking hiervan in de rechtspraak