Online Masterclass: Verzekeringsrecht

Helaas hebben we dit kalenderjaar alle offline evenementen uit onze evenementenkalender gehaald. Toch wilden we graag een alternatief bieden. Een recente peiling onder onze collega's op ons intranet Jungle bevestigde deze wens. Maar liefst 96% van de stemmers gaf aan een online kennissessie te willen bijwonen. Zo gezegd, zo gedaan! Onze allereerste Online Masterclass staat gepland op donderdagavond 8 oktober. Koop de koffie en thee alvast in, lees van te voren de informatie op deze pagina en meld je aan!

Dit is een citaat rechtsreeks overgenomen uit een strafzaak. Een vader heeft zijn 5 maanden oude zoon ernstig lichamelijk letsel toegebracht door herhaaldeljk en krachtig heen en weer schudden (shaken baby syndroom genoemd). De vader is strafrechtelijk vervolgd voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Uit forenisch psychologisch onderzoek is gebleken dat de vader ''beïnvloed is door de structurele tekorten die waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan het Syndroom van Asperger'' en het niet kon worden bewezen dat hij met (voorwaardelijke) opzet heeft gehandeld of zich volledig bewust was van de gevolgen van zijn handelen. Uiteindelijk is de vader vrijgesproken van verdere vervolging. Wel is er een schadevergoeding vanuit de moeder ingediend richting de vader waarmee de verzekeraar aansprakelijk is gesteld voor uitkering van deze schadevergoeding. De verplichting tot deze uitkering is, ook na hoger beroep, door Hoge Raad toewezen.

Deze zaak en de uitleg betreft de opzetclausule en werking in deze situatie, is in 2018 door de Hoge Raad gevat in het arrest: ECLI:NL:HR:2018:601 (Shaken Baby).

Spreekster Mop van Tiggele - van der Velde neemt ons mee in deze casus en het gevolg van zaken als deze op het verzekeringsrecht. Specifiek de gevolgen voor de opzetclausule in de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De afgelopen jaren is gebleken dat opzet in de praktijk een lastig te definiëren begrip is. Dit heeft ertoe geleid dat in sommige gevallen toch aansprakelijkheidsschades zijn vergoed, waar dat in algemene zin niet was beoogd. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars de opzetclausule in 2020 verduidelijkt, zodat in één oogopslag helder is welke vormen van opzettelijk handelen of nalaten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Donderdag 8 oktober van 19:00 tot 20:00 uur
Online Live Event via Microsoft Teams
toegang tot de Masterclass ontvang je via directe URL

Mop presenteert de Masterclass en zal als enige zichtbaar zijn. We willen je dan ook van te voren vragen om microfoon en webcam uit te zetten/niet te activeren. Wel staat de livechat aan en kun je hier vragen insturen en antwoord geven op de vragen die Mop aan jou als kijker stelt.

Onderwerp

Eigen schuld in het verzekeringsrecht en de uitsluiting op basis van polisclausulering. Een bespreking van de stand van zaken in vervolg op het Shaken baby-arrest van de Hoge Raad.

Spreekster

Als hoogleraar Verzekeringsrecht is prof. mr. Mop van Tiggele - van der Velde verbonden aan de Erasmus Universiteit en de Radboud Universiteit. Ze doceert o.a. in de mastervakken aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Daarnaast is ze Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Lid van Tuchtcollege NIVRE en was zij één van de sprekers tijdens het aansprakelijkheidsevent van Verbond van Verzekeraars.