Ontwikkelen in sneltreinvaart

Verhalen inspireren. Daarom werken we de verhalen uit van de mensen die bij Rochewood werken. En dat doen ze in allerlei rollen bij allerlei organisaties. Dit keer het verhaal van Anne (Acceptant). Wat doe je als een traineeship niet brengt wat je had verwacht? Waarom is eigen initiatief zo belangrijk voor je ontwikkeling? En wat kun je verwachten van detachering? Anne vertelt het je!

Achmea, Rabobank en, voordat je bij ons kwam werken, ING. Dat zijn niet de minste namen om te werken. Hoe is je carrière tot nu toe verlopen?
''Mijn carrière is begonnen met een afstudeerstage bij Rabobank. Ik deed onderzoek hoe het management op basis van soft skills en input van medewerkers en klanten kon sturen op de output en gewenst resultaat. Die ervaring beviel zo goed dat ik via een traineeship bij de bank kon blijven werken als assistent accountmanager mkb en grootzakelijk. Helaas was het traineeship niet helemaal wat ik ervan had verwacht en was de dagelijkse reistijd ook wel een spelbreker. Hoewel ik bij ING dichterbij huis ging werken, was particulier bancair advies nog niet mijn droombaan. Ik zag mijn droombaan altijd al in het verzekeringswezen. Daarom werd mijn interesse gewekt toen Rochewood mij benaderde voor een uitdagend zakelijk verzekeringsproject.''

Reistijd, de functie en manier van werken. Er zijn meerdere factoren die een baan leuk kunnen maken. In welke baan zat je het best op je plek? 
''Ik hink een beetje op twee gedachten. Ik vond het directe klantcontact bij ING en Rabobank namelijk ontzettend leuk, maar qua materie voel ik meer voor verzekeren. Ik vind de omgeving bij Achmea daarom het leukst. Ik haal uit mijn werk als Acceptant meer inhoudelijke uitdaging waardoor het gebrek aan directer klantcontact meer dan genoeg wordt gecompenseerd.''
 
Je noemt klantcontact en inhoud. Wat vind je nog meer belangrijk aan een werkomgeving?
''De samenwerking onderling. Met name vertrouwen in elkaar en betrokkenheid zijn voor mij belangrijk. Mede doordat andere mensen mij stappen zagen zetten die ik mijzelf nog niet zag zetten, ben ik gekomen waar ik wilde zijn. Soms heb je net even dat zetje nodig.’’
 
Wanneer wordt werk eigenlijk minder leuk om te doen?
''Bij mij ligt verveling op de loer als ik routine of eentonigheid ga merken. Continu repeterende handelingen. Ook dagen waar er eigenlijk te weinig te doen is. Daar kan ik niet zo goed tegen.''
 
Toch heb je een baan met veel klantcontact en afwisseling ingeruild voor een administratief project bij Rabobank. Wat gaf de doorslag dit te doen?
''Ik moet zeggen dat ik van tevoren twijfelde over de inhoud van het werk. Vooral omdat het volledig administratief werk was. Toch was dit de stap die ik moest zetten om het verzekeringswezen in te komen. Dat had ik voor ogen. Uiteindelijk bleek de twijfel in de praktijk reuze mee te vallen. Omdat het team in de opbouwfase zat, was er nog veel te ontdekken qua werkwijzen. Juist dat maakte het uitdagend en voor mij ideale stap om te zetten.''
 
Wat heeft dit project van jou als gedetacheerde gevraagd?
''Vooral flexibiliteit. In doen, maar ook in denken. Niet alle processen en werkwijzen waren namelijk al duidelijk en bepaald. We moesten dit als team al werkende ontdekken. Dat vraagt een flexibele opstelling, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Op het moment dat dit allemaal goed gaat, vind je het al gauw niet zo erg flexibeler te zijn en langere dagen te maken als het nodig is. Je doet dat naar mijn idee makkelijker als je je ergens verantwoordelijk voor voelt.''
 
Je verantwoordelijkheid pakken. Hoe doe je dat?
''Vooral door vragen te stellen als iets je opvalt. Houd het niet bij jezelf, maar gebruik je ideeën om dingen beter te doen of te maken. Met name ‘waarom’ is een goede vraag om mee te beginnen. Waarom doen we iets wel of juist niet? Wat als we het anders doen? Gaan we als team en bedrijf hierdoor beter functioneren en gaat de klant hier blijer van worden? Je ziet dat je op deze manier naar oplossingen toewerkt. Overigens, het juiste moment is minstens zo belangrijk. Jouw ideeën, hoe goed ook, worden soms later of zelfs helemaal niet opgepakt. Ook dat moet je kunnen accepteren.''

Inmiddels werk je al 1,5 jaar bij Achmea Interpolis als Acceptant. Wat houdt je werk allemaal in?
''Ik ben bij Interpolis begonnen als Acceptant voor het product ZekerVanJeZaak (ZeZa). Dit product is ideaal voor startende ondernemers en kleinere bedrijven. Omdat het een standaardproduct is, heb je als Acceptant een ondersteunende rol voor de adviseur van Rabobank, het verkoop- en advieskanaal namens Interpolis. Na 9 maanden ben ik overgestapt naar de complexere BedrijvenCompactPolis (BCP). Dit product is bedoeld voor grotere bedrijven en biedt meer maatwerk. Daardoor wordt ook je werk als Acceptant complexer. Je analyseert en beoordeelt complexere risico's en bepaalt of deze acceptabel zijn en zo ja, onder welke condities. Dit vertaal je vervolgens naar een passend verzekeringsvoorstel voor de klant en voor Interpolis.''

Heb je direct contact met klanten?
''Nee, wij spreken alleen met tussenpersonen en adviseurs van Rabobank die op hun beurt klanten adviseren, onder andere over de verzekeringen van Interpolis.''

Hoe gaat dat in zijn werk? Risico’s vertalen naar een passende verzekeringsoplossing?
''Het begint met het verkrijgen van relevante informatie om risico's zo goed mogelijk in te schatten. Afhankelijk van hoeveel informatie je al hebt, stel je aan bestaande relaties meestal andere vragen dan aan nieuwe klanten. Je weet immers al meer.

In geval van bestaande relaties zoek je vooral verklaring voor veranderingen. Stel dat een bestaande relatie zijn waarde aan voorraad verhoogt met €500.000. Ik vraag mij dan af waarom hij dit wil. Om wat voor soort voorraad gaat het? Moet de beveiliging aangepast worden of moeten we nieuwe preventiemaatregelen bedenken? Spreek je een nieuwe klant dan stel je vooral vragen over de bedrijfsactiviteiten, de preventiemaatregelen die al genomen zijn, het schadeverleden en omliggende omgeving. Dit zijn factoren die invloed hebben op het risico dat men verzekerd wilt hebben.

Op basis van de antwoorden die je ophaalt, stel je een risicoprofiel op, bepaal je premies en premievoorwaarden en stel je preventiemaatregelen voor. Als risico’s lastig te beoordelen zijn schakel je een risicodeskundige in om ter plekke een risicobeoordeling uit te voeren. Zo krijg je een zo volledig mogelijk beeld om een goed verzekeringsvoorstel te kunnen doen.''
 
Hoe bepaal je of er een risicodeskundige nodig is?
''Daar zijn protocollen voor bedacht, maar je mag hier onderbouwd van afwijken. Hierbij zijn verzekerde bedragen in combinatie met de bedrijfsactiviteiten leidend. Stel dat de eerder genoemde klant die zijn voorraad wil verhogen een juwelier is en deze voorraad bestaat uit goud en zilver. Je kunt je voorstellen dat deze klant een groter risico loopt op inbraak en de schadelast in dat geval al gauw een stuk hoger is. Combineer dat met een verhuizing naar een nieuw pand, stevige groei en preventiemaatregelen die niet meer passend zijn en je hebt een lastig in te schatten situatie voor mij als Acceptant op afstand. In dat geval is een risicobeoordeling ter plekke verstandig. Ik ontvang vervolgens een volledig preventierapport dat ik meeneem in het opmaken van de verzekeringspolis.''

Je zit niet bepaald stil bij Interpolis. Zo heb je extra opleidingen gevolgd en pak je extra werkzaamheden op.
''’Dat klopt! De BCP waar ik nu mee werk, is namelijk opgedeeld in 3 verschillende rubrieken: brand, verkeer en aansprakelijkheid. Elke rubriek heeft een eigen opleidingsprogramma van 3 tot 8 weken. Daarna moet je het in de praktijk eigen maken. Zelf heb ik de opleidingsprogramma’s brand en verkeer afgerond. Daarnaast ben ik betrokken bij relatiebeoordelingen en het nieuwe verzekeringsproduct ZekerInBedrijf (ZIB).''
 
Wordt er van je verwacht voor verschillende rubrieken te werken en extra werkzaamheden op te pakken?
''Er wordt vanuit Interpolis nagedacht wie voor welke rubriek wordt opgeleid. Het uiteindelijke doel is dat je als Acceptant alle 3 rubrieken eigen maakt. Het tempo stem je samen af. Ik ben zelf begonnen op de rubriek brand, maar zag een lage bezetting op de rubriek verkeer met stijgende werkdruk als gevolg. Daarom heb ik mijn hand opgestoken hierin opgeleid te worden, zodat ik daar kon bijspringen. Voor mij verbreding en voor Interpolis oplossing van een bezettingsprobleem. Win-win dus! 

Ik vind het belangrijk extra werkzaamheden en verantwoordelijkheden op te pakken. Eigen initiatief is een voorwaarde als je snel de juiste stappen wilt zetten. Daarnaast helpt het echt te vragen naar feedback. Zo krijg je inzichtelijk waar je goed in bent, waar je beter in kunt worden en waar je van toegevoegde waarde kunt zijn.''

Aan welke feedback heb je het meest gehad?
''Ik heb het meest gehad aan het advies meer tijd te nemen zaken eigen te maken. Ik wil al snel 10 stappen vooruit. Als het na 2 stappen nog niet lukt, kan ik mij eraan ergeren dat het niet snel genoeg gaat. Dat creëert onnodige druk. Als je nieuwe dingen gaat doen, mag je fouten maken. Soms moet je fouten maken om te weten hoe het beter kan. Zoek ook collega’s op en bespreek of de aanpak die je voor ogen hebt ook de beste is. Daar kun je een hoop mee voorkomen.''
 
Je hebt zelf Commerciële economie gestudeerd. Vind je het werk dat je nu doet daarbij passen?
''Er zitten nog steeds wel commerciële elementen in mijn werk, maar het voert niet de boventoon zoals je misschien van het woord ‘commercieel’ verwacht. Tuurlijk, niet alles van mijn opleiding vind ik terug in mijn werk nu. Maar het zien van kansen en het organiseren van je werk om tot succes te komen, dat is wel echt iets dat centraal stond in mijn opleiding. Ik zie het daarom vooral als een manier van denken die je commercieel kunt noemen, maar in je werk als Acceptant op een andere manier toepast.''

Bekijk vacatures