In gesprek met Mariëtte Omscholen tot Casemanager

Verhalen inspireren. Daarom werken we de verhalen uit van de mensen die bij en met Rochewood werken. En dat doen ze in allerlei rollen bij allerlei organisaties. Dit keer het verhaal van Mariëtte (Casemanager). Want hoe krijg je het voor elkaar je als zelfstandige om te scholen tot Casemanager? Hoe kom je aan die ene eerste opdracht? En welke tips kan ze jou geven als je overweegt een heel nieuw vak te leren? Mariëtte vertelt het je! 

Voordat je Casemanager werd, werkte je al als zelfstandige in de verzekeringswereld. Wat gaf de doorslag zelfstandige te worden?
''Ik denk mijn behoefte aan ontwikkeling. Hoewel er wel meerdere zaken invloed hebben gehad op mijn keuze om zelfstandige te worden. Ik had in loondienst een punt bereikt dat ik op gegeven moment stilstond in mijn werk. De mogelijkheden toen op de arbeidsmarkt gaven het laatste zetje. Ondanks veel reorganisaties in de verzekeringswereld, was er wel veel vraag naar tijdelijke krachten, en interimmers zoals ik. Initieel begon ik aan opdrachten waar ik al ervaring in had met het idee te doen wat ik al kon, maar dan in andere omgevingen. Dat ging mij goed af en ik had er plezier in.''

Dat zie je inderdaad vaker voorkomen in de financiële dienstverlening. Toch ben jij op gegeven heel wat anders gaan doen.
''Dat klopt. Ik denk dat dit een valkuil kan zijn voor zelfstandige. Je hebt weliswaar meer vrijheid, minder gebondenheid en kunt een kijkje nemen in verschillende keukens, maar tegelijkertijd is het verleidelijk vooral te doen waar je goed in bent en wat je al deed. Echt nieuwe dingen kom je daardoor minder snel tegen. De drempel je verder te ontwikkelen kan hoog zijn. Ook om bijvoorbeeld uren te steken in opleidingen. Dit zijn immers uren die je als zelfstandige direct omzet kosten. Toch gaf mijn behoefte aan ontwikkeling de doorslag. Toen vervolgens het vakgebied Casemanagement op mijn pad kwam, had ik het idee het laatste puzzelstukje gevonden te hebben. De stap naar de opleiding Regie op Verzuim was daarna ook heel snel gezet.''

 En dan volgt nog een lastige stap: een eerste opdracht vinden. Hoe heb je dat ervaren en hoe heb je dat aangepakt?
''Dit vond ik eigenlijk spannender dan het moment dat ik zelfstandige werd. Vooral omdat ik ervoor koos mijn lopende opdracht te stoppen en volledig te gaan voor de opleiding. Tijdens de opleiding schreef ik mij in bij enkele bemiddelaars en deelde ik het nodige op Linkedin.''

Heeft het geholpen je in te schrijven bij bemiddelaars?
''Hoewel ik uiteindelijk mijn eerste opdracht als Casemanager via Rochewood heb gevonden, viel het tot dat moment een beetje tegen. Ik raakte wel in gesprek met bemiddelaars en werd ook benaderd, maar echt concreet werd het niet. Daarnaast haalde ik de meeste opdrachten in het verzekeringswezen uit mijn eigen netwerk. De toegevoegde waarde van een bemiddelaar had ik nog niet ervaren. Daarom had ik de nodige scepsis toen ik in gesprek ging met Matthew. Dat heb ik ook met hem gedeeld.''

Hoe reageerde Matthew op jouw uitgesproken scepsis? 
''Hij vond het fijn dat ik dit deelde en zei dat hij mij snapte. Daar voegde hij aan toe dat hij degene zou zijn die zou bewijzen dat het ook anders kan. Dat zou zijn toegevoegde waarde zijn. En dat is ook nog eens gelukt. Mijn eerste twee opdrachten bij Achmea heb ik via Rochewood vervuld.''

Hoe ging jouw eerste gesprek bij Achmea? Was het lastig zonder ervaring in gesprek te gaan over een opdracht?
''Wat mij hielp is dat ik al veel werkervaring had. Weliswaar niet als Casemanager, maar wel in de verzekeringswereld en als zelfstandige. Ik kende het wereldje, was gewend mezelf snel in te werken, onder druk te presteren en had de opleiding Regie op Verzuim afgerond. De basis stond. Daarnaast was ik bereid een flinke stap terug te doen qua inkomsten. Vlieguren maken was op dat moment belangrijker. Als je dan de juiste bemiddelaar aan je zijde hebt, gesprekspartners treft die je de kans willen geven en de functie laat het toe, dan is de opdracht binnen.''

Wat voor tip zou je mensen geven die ook overwegen zich om te scholen?
''Om je succesvol om te scholen heb je wat geluk nodig, maar maak je zelf niet kleiner dan je bent. De ervaring en kennis die je al hebt kan ook voor andere beroepen heel nuttig zijn. Probeer bij gebrek aan directe ervaring te redeneren vanuit wat je al wel kunt en kent en raakvlakken te vinden met het werk dat je zou willen doen.''

Wat voor werk heb je als Casemanager bij een verzekeraar als Achmea verricht?
''Bij Achmea heb ik twee verschillende opdrachten en functies vervuld. In de ene opdracht was ik als procesregisseur gericht op het adviseren van werkgevers over hun verantwoordelijkheden gedurende de eerste 104 weken van verzuim. In de andere opdracht was ik als re-integratieadviseur onder taakdelegatie meer gericht op en in contact met werknemers. Dit vond ik het leukste om te doen.''

Wat houdt werken onder taakdelegatie precies in?
''Ik was in deze rol de schakel tussen de bedrijfsarts en de werknemer. Ik deed eigenlijk het voorwerk door bij verzuimende werknemers te inventariseren wat er speelt. Daarbij hield ik me strikt bij inventariseren. De medische interpretatie is immers de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.''

Waarom worden er Casemanagers ingezet om een deel van het werk van een bedrijfsarts te doen?
''Dat heeft veelal te maken met een tekort aan bedrijfsartsen en de hoge werkdruk die er mede vanwege dit tekort is. Er is als het ware een deel van het werk uitbesteed wat prima door een goede Casemanager overgenomen kan worden. Dat scheelt de bedrijfsarts een hoop tijd en per saldo is het ook nog goedkoper (het gemiddelde uurtarief van een Casemanager ligt lager dan dat van een bedrijfsarts, red.). Daarnaast heeft een Casemanager het grotere plaatje rondom verzuim in beeld en kan er sneller gestuurd worden op gerichte interventies.''

Is er te veel verzuim of zijn er te weinig bedrijfsartsen?
''Dat is een beetje kip-ei. Het zal een combinatie zijn. Er is én een tekort aan bedrijfsartsen én er is in Nederland ontzettend veel verzuim dat ook nog eens blijft toenemen. Hopelijk gaat het werken onder taakdelegatie een bijdrage leveren aan de oplossing.''

Je werkt als Casemanager momenteel inhouse bij een uitzendbureau dat eigenrisicodrager is. Wat houdt dit werk in en hoe verschilt het ten opzichte van het werk dat je als Casemanager bij een verzekeraar doet?
''Het grootste verschil is dat je bij een verzekeraar veel meer een adviserende rol hebt. Je begeleidt werkgevers en wijst ze op hun verantwoordelijkheden in de eerste 104 weken van verzuim (Wet Verbetering Poortwachter, red.). De verantwoordelijkheid iets met dat advies te doen, ligt bij de werkgever, niet bij mij als Casemanager. Werk je inhouse, dan werk je rechtstreeks bij diezelfde werkgever en draag je dus zelf de verantwoordelijkheid. Waar je eerst advies gaf, voer je dat nu zelf uit. Daarnaast ben je ook veel meer in contact met werknemers en betrokken partijen als arbodiensten en het UWV. Ook dat geeft weer een andere dynamiek. Ik ervaar het als meer afwisselend.''

Kun je stellen dat je bij een verzekeraar meer gericht bent op kennis delen en adviseren en je inhouse meer gericht bent op het toepassen van deze kennis in de verzuimpraktijk?
''Ja, dat kun je wel zo stellen. Een typisch voorbeeld is het contact met het UWV. Door inhouse te werken als Casemanager ben je vanuit de positie als werkgever zelf veel in contact met het UWV. Zo ervaar ik nu wat werkgevers mij eerder hierover vertelden als ik ze sprak en adviseerde namens de verzekeraar. Ik kan nu veel beter plaatsen waar men in de praktijk tegenaan loopt. Mocht ik weer eens bij een verzekeraar aan de slag gaan kan ik hier veel beter over adviseren.''

Is dat een uitdaging op zich? Het contact met het UWV?
''Laat ik zeggen dat het UWV het nogal druk heeft. Het UWV houdt toezicht over werkgevers die eigen risicodrager zijn. Voldoet een werkgever niet aan de verplichtingen, dan is het UWV bevoegd een sanctie op te leggen. Bijvoorbeeld als er iets te laat of onvolledig wordt aangeleverd. Tegelijkertijd zijn de achterstanden en wisseling aan contactpersonen dusdanig dat het als werkgever soms echt zoeken is naar een goede samenwerking. Dat maakt het een uitdaging.''

Klinkt als perfect materiaal voor een verhaal met tricks en tips hoe je als werkgever, Casemanager of HR-adviseur succesvol samenwerkt met het UWV.
''Dat is best wel een idee. Die schrijven we even op!''

Je bent een van de eerste leden van ons nieuwe collectief Samen Zelfstandig. Waarom ben je, ondanks je eerdere scepsis, lid geworden?
''Dat is toch het vertrouwen dat ik dankzij Matthew heb gekregen in Rochewood. Het klinkt ook gewoon goed. Kennis delen, het netwerk uitbreiden, het gevoel ergens bij te horen, toegang tot opdrachten en toch behoud van je vrijheid als zelfstandige. Ik denk dat het echt iets moois kan worden. Tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen dat ik het nog wel moet zien gebeuren. De tijd zal het leren.''

Wat verwacht jij vooral van het collectief?
''Ik hoop dat we samen iets neer weten te zetten waar opdrachtgevers niet omheen kunnen. Een collectief dat in onze markt bekend staat als de meest kwalitatieve manier om werk te maken van verzuim. Verder hoop ik dat we als leden onderling kennis delen en elkaar helpen in de opdrachten die we doen. Stel dat je in je opdracht ergens tegenaan loopt, dan lijkt het mij heel fijn een specialist in het collectief te kunnen raadplegen. Of dat we ervaringen met elkaar uitwisselen waar je wat van kunt leren.''

Ontdek Samen Zelfstandig