Social RochewoodDOET 2017

Vrijdag aanstaande zetten wij ons (lees: Rochewood-collega’s) in voor het goede doel. Wij hebben een ontmoetingsdag georganiseerd bij Boogh Utrecht Leidsche Rijn. Boogh is een dagbestedingscentrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit zijn mensen die zonder beperking zijn geboren en waarvan het leven door een ongeval of chronische ziekte drastisch is veranderd. 

rochewooddoet

Uit persoonlijke ervaring ken ik de waarde van een dagbestedingscentrum. En weet ik wat voor een belangrijke bijdrage een dagbestedingscentrum kan leveren aan mensen van wie de leefwereld onverwacht een stuk kleiner is geworden. Enerzijds stimuleert het de betrokkene door vaardigheden te trainen met als doel ze in stand te houden of te verbeteren. Ook kan het de betrokkene uit een isolement halen. Anderzijds zorgt het voor verlichting voor het thuisfront, die belast (in de positieve zin van het woord) zijn met de (mantel)zorg.

Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, waaruit men een keuze kan maken. Wij gaan de ochtend bloemschikken, houten bergruimtes timmeren, de tuin zomerklaar maken en een gezamenlijke lunch voorbereiden. In de middag staat een wandeling, een bezoek van een gast-troubadour en een échte bingo gepland.

Dit is de tweede keer dat wij dit doen. Vorig jaar vond ik het een confronterende en tegelijkertijd inspirerende dag. Eén dag geen afspraken, belletjes, mailtjes en totaal niet met het werk bezig zijn. Deze dag staat volledig in het teken van de ander. Een dag per jaar, dat is toch eigenlijk veel te weinig? Dat is absoluut het geval, maar niets doen is nog minder en ik zie het als een begin. Hopelijk inspireert het velen hetzelfde te doen. Ik kijk er in ieder geval naar uit!