Nostalgie ons allereerste nieuwbericht ooit!

1-ons-allereerste-klok-tijd-wijzers

Het eerste kwartaal van 2012 zit er alweer op en dus willen wij jullie graag informeren inzake de ontwikkelingen binnen en buiten Rochewood Insurance BV. Inmiddels kunnen we melden dat wij het aantal opdrachtgevers en gedetacheerden aanzienlijk hebben uitgebreid. Het gaat dus heel goed met Rochewood.

Wij hebben diverse tussentijdse evaluatiegesprekken met onze opdrachtgevers gevoerd. Deze waren zonder één uitzondering positief over de geleverde kwaliteit en dat is uiteraard een heel groot compliment aan onze professionals. Het gevolg is dat wij nu ook spontaan door opdrachtgevers en professionals worden benaderd inzake concrete vacatures, hetgeen een heel positieve ontwikkeling is. Zijn er verder nog ontwikkelingen die de moeite waard zijn om te melden? Jazeker, want wij hebben de interne bemanning versterkt in de persoon van Jarik van den Akker. Jarik heeft gedurende 5 jaar in de werving en selectie business gezeten. Via een korte omweg is hij per 1 maart 2012 bij ons aan de slag gegaan. Ons team is daarmee voor dit moment op sterkte en de onderlinge samenwerking werpt flink zijn vruchten af. Resumerend gaat het dus heel goed met Rochewood hetgeen ondermeer veroorzaakt wordt door de meerwaarde die de professionals hebben. Dit laatste moet het kenmerk zijn/blijven van Rochewood. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Rochewood verder gaat groeien in aantallen mensen, in aantallen interessante opdrachten en in aantallen interessante opdrachtgevers.