Event kennissessie letselschade

14-letselschade-derden-kennissessie-laptop-meeting-pen-bijeenkomst
5 foto's

Rochewood heeft zich ten doel gesteld jaarlijks meerdere kennissessies te organiseren. Dinsdagavond stond de derde kennissessie van dit jaar op het programma, onze eerste kennissessie op het gebied van Letselschade. Wij hebben deze sessie georganiseerd voor (oud-)professionals, opdrachtgevers en gewaardeerde relaties.

kennissessie-letselschade---valk-houten---rochewood-samenwerking-met-het-letselhuis---dr-rianka-rijnhout-van-de-utrecht-university---bianca-deetman
2 foto's

Eregasten deze avond waren mr. Gerrit Hulsbergen, directeur van Het Letselhuis, en dr. Rianka Rijnhout, Universitair Hoofddocent aan de Utrecht University en Voorzitter van de commissie normeringen van De Letselschade Raad. Na de opening van de avond door Rochewood was het aan mr. Hulsbergen om de aanwezigen mee te nemen in de ontwikkelingen in de markt. Hij richtte zich specifiek op het medisch traject, de herstelgerichte dienstverlening en de toenemende invloed van de gedragscode. In een rap tempo werden de hersens gekraakt en aan het werk gezet, waarmee het onderwerp van de avond op een leerzame wijze werd ingeluid: Letselschade, derden een beperkt vorderingsrecht! Of toch niet…?

Om vervolgens dieper op het onderwerp in te gaan, werd door dr. Rijnhout gestart met de Wetsystematiek. Hoe verhoudt zich de naaste (via de direct gekwetste) tot de aansprakelijke partij? Wat is eigenlijk letsel? En als we dit weten, wat is dan verplaatste schade? Valt verbouwings- & aankoopkosten woning naaste hier bijvoorbeeld ook onder (zie: Hof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3369)? Stuk voor stuk interessante vragen waar wij inmiddels het antwoord op weten.

Het Nederlandse recht biedt voorts geen ruimte voor vergoeding van affectieschade. Er geldt echter een uitzondering: oogmerk tot het toebrengen van leed. Maar in hoeverre is er daarmee ruimte in de rechtspraak? Erg actuele materie, gezien er dinsdag gestemd zou worden over het wetsvoorstel Affectieschade 2.0. Helaas hadden wij niet de primeur van de uitslag aangezien de stemming is uitgesteld tot oktober.

Na de onderwerpen Wetsystematiek en Affectieschade was Zorgschade een logisch vervolg. Het is nog te bezien op welke wijze de vergoeding van zorgschade wordt vormgegeven. Deze avond ontstond echter al wel een interessante interactie, toen vragen als “tot wie moet de kring van gerechtigden worden beperkt?” en “hoe moet de zorgschade wordt begroot?” aan bod kwamen. Ook boeiend was de discussie over hieraan gerelateerde punten, waarbij het vraag is of wetgeving hiervoor noodzakelijk is of dat zelfregulering kan volstaan.

In de bar is hierover later nog volop over doorgepraat, waarbij we het over één ding in ieder geval eens konden worden: dr. Rijnhout is niet voor niets tweemaal genomineerd voor de docent-talent-prijs van rechtsgeleerdheid.

Terugkijkend op een zeer geslaagd evenement, danken wij alle aanwezigen voor hun komst. In het bijzonder nogmaals mr. Hulsbergen en dr. Rijnhout voor hun inspirerende bijdrage. Wij kijken uit naar de volgende kennissessie!