Geluk bij een ongeluk

Verhalen inspireren. Daarom werken we de verhalen uit van de mensen die bij Rochewood werken. En dat doen ze in allerlei rollen bij allerlei organisaties. Dit keer het verhaal van Amber (Letselschadebehandelaar). Waarom is ze vanuit de politie overgestapt naar letselschadebehandeling? Wat zijn de verschillen tussen belangenbehartiging en het werken bij verzekeraars? En hoe kun je Letselschadebehandelaar worden? Amber vertelt het je!

Verhalen - Letselschadebehandelaar 1 (blauw/grijs)

Amber, voordat je Letselschadebehandelaar werd, werkte je bij de politie als veelbelovend agente. Waarom heb je de overstap gemaakt?
''Dat klopt! Ik zat op de politieacademie en was in opleiding tot hoofdagent. Ergens had ik altijd al de droom om rechercheur te worden en daar werkte ik dan ook naartoe. Ik had het erg naar mijn zin en was zeker niet van plan om te stoppen. Vanwege een bedrijfsongeval ben ik in aanraking gekomen met de letselschadebranche. Ik heb er destijds voor gekozen om mij om te scholen voor een carrière buiten de politie in plaats van 1,5 jaar binnen de organisatie vervangend werk te gaan doen.”

Dat is niet bepaald een carrière-switch die je van tevoren verwacht. Wat ben je toen gaan doen?
‘’Ondanks dat ik een streep door mijn droom kon zetten, heb ik weloverwogen gekozen voor de opleiding hbo-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam. Op de politieacademie merkte ik al dat de rechtsvakken mijn volledige aandacht trokken. De keuze voor de studie hbo-rechten was mede daardoor voor mij logisch.

Zoals veel studenten had ik tijdens mijn studententijd wel een bijbaan nodig. Mede daarom en vanwege het feit dat ik graag meer te weten wilde komen over de letselschadebranche, heb ik destijds gesolliciteerd bij een advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in letselschade. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar de rol van letselschadebehandelaar. Het is mijn drijfveer altijd al geweest om mensen bij te staan bij het bereiken van hun doel en het menselijke en persoonlijke aspect spreekt mij ontzettend aan.''

Je bent dus door je eigen ongeval in aanraking gekomen met het vak. Wat betekent deze ervaring voor het werk dat je nu doet als Letselschadebehandelaar?
''Ik denk dat ik mij hierdoor goed kan inleven in de slachtoffers die ik spreek.  Ook ik heb ervaren wat er wel en niet goed ging in het gehele proces. Deze ervaringen, zowel goede als de mindere, probeer ik toe te passen in het werk dat ik nu doe. Door betrokkenheid, gedrevenheid en specialisatie probeer ik iedere letselschade afzonderlijk te beoordelen en dus ook ieder slachtoffer persoonlijk te behandelen.''

Letselschadebehandelaars die werken bij een verzekeraar worden weleens verweten dat ze te weinig meedenken met het slachtoffer. Waarom zou dat zo zijn?
''Ik denk dat dit vooral komt door het belang van de verzekeraar dat meespeelt. Ook ik merk dat het soms lastig kan zijn om het belang van het slachtoffer én het belang van de verzekeraar in balans te houden. Je ziet wel dat dit aan het veranderen is, wat onder andere komt door de manieren waarop slachtoffers tegemoetgekomen worden.''

Welk voorbeeld kun je daarvan noemen?
''Ieder slachtoffer is een individu waardoor de beste oplossing ook per slachtoffer beoordeeld dient te worden. Een alleenstaande moeder met vier kinderen die naar aanleiding van een ongeval een beenbreuk heeft opgelopen, loopt tegen andere problematiek aan dan een eenzaam bejaard persoon of een directeur van een groot bedrijf met hetzelfde letsel. Ik merk dat er steeds vaker op creatievere manieren wordt meegedacht en gehandeld en dat is goed!''

Verhalen - Letselschadebehandelaar 2 (blauw/grijs)

We horen weleens over een pragmatische regeling. Wat houdt dit precies in?
''In letselschadezaken blijven de partijen met regelmaat hangen in een discussie over de medische causaliteit, zoals bij niet objectiveerbaar letsel.  Daarnaast dient een slachtoffer zijn schade aan te tonen en zijn er ook vaak discussies met betrekking tot de onderbouwing en het bewijs van de schadeposten. In beiden gevallen zorgt dit voor langlopende zaken waarbij het slachtoffer in de tussenliggende periodes vaak geen schadevergoeding ontvangt en ondertussen de kosten in het dossier wel door blijven lopen.

In dit soort zaken probeer ik te kijken of de letselschade geschikt is om pragmatisch te regelen. Dit betekent in de praktijk dat wij de discussies stil gaan leggen en de schade afgewikkeld wordt zonder verdere details uit te werken. Middels een vast bedrag, soms door wat water bij de wijn te doen, proberen we tot elkaar te komen om de letselschade alsnog af te kunnen wikkelen.''

Niet objectiveerbaar letsel? Wanneer is daar sprake van?
''Bij niet objectiveerbaar letsel kunnen de klachten en beperkingen niet medisch onderbouwd worden, het is dan ook lastiger om het causaal verband tussen het ongeval en de klachten en/of beperkingen vast te stellen. In Nederland dient een slachtoffer haar schade aannemelijk te maken om bij de tegenpartij de schade te kunnen verhalen.

Bij bijvoorbeeld whiplash-achtige klachten is er vaak sprake van niet objectiveerbaar letsel, de verzekeraar wil medische onderbouwing ontvangen en omdat het slachtoffer de klachten en/of beperkingen medisch niet kan onderbouwen, ontstaat er een discussie over de medische causaliteit. In dit soort zaken is het soms mogelijk om alsnog te bewijzen dat de klachten en/of beperkingen te wijten zijn aan het ongeval.

Neurologisch gezien kun je symptomen als concentratieproblemen, een slechte verdraagzaamheid tegen licht, vermoeidheid en oorsuizen onderzoeken en vergelijken met de situatie voor het ongeval. Juridisch gezien dient dan wel aangetoond te worden dat de klachten niet zijn gesimuleerd en er dient sprake te zijn van een plausibel klachtenpatroon.''

Kunnen er ook andere oorzaken meespelen?
''Dit is iets wat je als Letselschadebehandelaar onder andere moet bepalen.''

Ben jij dit weleens tegengekomen?
''Zeker! Soms hebben slachtoffers die betrokken zijn geweest bij een ongeval met een zeer lage bots-impact bepaalde klachten en/of beperkingen die medisch niet onderbouwd kunnen worden. Er kunnen namelijk meerdere omgevingsfactoren zijn die van invloed zijn op de klachten. Denk bijvoorbeeld aan privéomstandigheden. Om alles medisch uit te zoeken ben je veel tijd en geld kwijt. Een pragmatische regeling biedt in zo’n geval vaak uitkomst voor zowel de verzekeraar als het slachtoffer en de belangbehartiger.''

Jij hebt zelf ook als belangenbehartiger gewerkt. Hoe vond je het om over te stappen naar een verzekeraar?
''In het begin was dat wel even wennen. Je komt op een andere stoel te zitten, want ik heb nu ook het belang van de verzekeraar dat ik dien. Maar ik vind het erg leuk en ervaar het werk als veelzijdiger. Met name door alle gesprekken die ik voer met het slachtoffer, zorgverzekeraars, gemeenten, advocaten en de belangenbehartigers zelf. Daarnaast heb ik ook meer met materiële schade te maken in combinatie met letselschade en uiteraard regres.’’

Wat mis je aan het werken als belangenbehartiger?
''De huisbezoeken! Die waren heel persoonlijk en je krijgt veel waardering van het slachtoffer op het moment dat je de bezoeken goed aanpakt. Je kunt in die gesprekken ook best ver komen in de begeleiding van het slachtoffer, bijvoorbeeld om de mindset van het slachtoffer positief te beïnvloeden. Die gesprekken moet ik nu uit handen geven aan de schaderegelaars. Dat vind ik soms wel jammer.''

Wat bedoel je precies met de mindset van het slachtoffer?
''Soms heb je te maken met slachtoffers die slachtoffer willen zijn. Daarmee bedoel ik een bepaald claimbewustzijn dat niet direct te maken heeft met het daadwerkelijk herstel, maar meer gericht is op de schadevergoeding. Ook een pessimistische houding kan het herstel beïnvloeden. Als belangenbehartiger had ik het gevoel dat ik door optimisme, maar soms ook door de spreekwoordelijke ‘schop onder de kont’, een positieve invloed kon hebben op het slachtoffer.''

Voor letselschadebehandeling is niet één duidelijke opleiding die je daarvoor opleidt. Wat kun je als gemiddelde student doen om toch Letselschadebehandelaar te worden?
''Het klopt dat er niet één specifieke opleiding is tot Letselschadebehandelaar. Wel kun je bepaalde vakken of masters volgen zoals aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht of medisch recht. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdens je loopbaan een opleiding te volgen tot NIVRE register-expert Personenschade en is er bij het NIBE-SVV de mogelijkheid om de opleiding Personenschade Zwaar Letsel te volgen. Ondanks de juridische kant, is letselschadebehandeling ook een pragmatisch en vooral menselijk vak waar empathie minstens belangrijk is als kennis.''

Zou het vak meer aandacht moeten krijgen op de hogescholen en universiteiten?
''Ik denk het wel. Het vak is ten opzichte van de ‘stoerdere’ banen als strafrechtadvocaat relatief onbekend. En gezien de vergrijzing zal de vraag naar personeel in te toekomst toenemen. Omdat het een praktisch vak is, is het wel belangrijk dat er vanuit werkgevers (red. verzekeraars, belangenbehartigers en advocatenkantoren) ook ruimte is voor studentstagaires. Zo kunnen studenten het vak ervaren en echt leren kennen. Ook lezingen en presentaties zouden de naamsbekendheid kunnen vergroten.'' 

Zou dat wat voor jou zijn? Een lezing of presentatie geven over letselschade aan een zaal vol studenten?
''Dat lijkt mij erg leuk, maar dan wil ik nog wel wat meer ervaring op hebben gedaan voordat ik dat ga doen haha!''

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van een goede Letselschadebehandelaar?
''Het begint volgens mij allemaal bij empathie en begrip. Van daaruit ontstaat de wil en het geduld om het slachtoffer te willen begrijpen en zo tot een passende oplossing te komen. Daarnaast is het belangrijk om secuur te werken in de dossiers die je aanmaakt en beheert en is het toepassen van juridische kennis zeker nodig.''

En wat maakt jou succesvol als Letselschadebehandelaar?
''Vooral de benadering om iemands zorgen weg te nemen. Ik probeer de woorden ‘schade’ en ‘dossier’ zoveel mogelijk te vermijden, omdat het voor mijn gevoel daardoor wat onpersoonlijk wordt. Een slachtoffer heeft vaak al onkosten gemaakt vanwege het ongeval terwijl er nog meer kosten gaan komen. Door hiernaar te vragen, door mee te denken en soms ruimere voorschotten te verstrekken, kunnen er zorgen en onkosten weggenomen worden. Het slachtoffer kan zich zo volledig richten op het herstel. Een hele andere benadering dan iemands schade afhandelen, toch?''