Breaking SNA-keurmerk behaald

Zonder het werk dat er bij ons achter de schermen gebeurt, is ons dagelijks werk op zijn zachtst gezegd lastig. Onze collega’s Jeroen en Jarik zorgen voor de spreekwoordelijke olie tussen de tandwielen en een goed georganiseerde backoffice.

Breaking: SNA-keurmerk behaald

Als arbeidsbemiddelaar zijn wij medeverantwoordelijk voor risico’s die voortkomen uit werk. Om zo goed mogelijk met dit risico om te gaan, is het SNA-keurmerk (norm NEN 4400-1) bedacht. Een keurmerk dat met name is bedoeld voor detacheringsbedrijven en uitzendorganisaties. 

De afgelopen paar weken zijn wij bezocht door een externe adviseur die onze organisatie heeft gecontroleerd voor het SNA-keurmerk. Zo is de gehele backoffice onder de loep genomen en is er onder andere gecontroleerd op:  

  • De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht)
  • De aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting
  • Het werken met mensen die gerechtigd zijn in Nederland te werken
  • Loonbetaling van minimaal het wettelijk minimumloon
  • Het voorkomen van risico's bij het in- en doorlenen van arbeidskrachten

Het mooie resultaat van deze audit is dat wij volledig voldoen aan het keurmerk en de norm en zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Kortom: we hebben onze zaken, waaronder onze backoffice, uitstekend op orde! Niet alleen fijn voor ons, maar zeker ook voor onze opdrachtgevers en professionals die kunnen vertrouwen op onze organisatie en natuurlijk de olie van Jeroen en Jarik.