Rochewood lid van Vereniging van Detacheerders Nederland

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om andere antwoorden. Waar flexibiliteit en zekerheid elkaar steeds minder uitsluiten en steeds meer hand in hand gaan, zijn detacheerders de ideale verbindende partij. Voor bedrijven die staan te springen om uitblinkende mensen en voor uitblinkende mensen die kiezen voor ontwikkeling, afwisseling en verandering.

"Als thuisbasis voor mensen die kiezen voor ontwikkeling, afwisseling en verandering willen wij vooral de rots in de branding blijven. Ook als de vraag naar en het aanbod van werk in rap tempo verandert."

website-nieuwspagina-breaking-vereniging600-x-500

Woensdag 3 april hebben we de oprichtingsbijeenkomst bijgewoond van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Een dit jaar in het leven geroepen branchevereniging die detacheringspartijen vanuit allerlei sectoren en branches samenbrengt en verenigt. Het belang van deze nieuwe branchevereniging is gezien de grootte en diversiteit van de detacheringsmarkt niet vreemd.
 
De detacheringsmarkt was in 2017 namelijk al goed voor een totale omzet van 6,2 miljard euro. Inmiddels werkt 1,6% van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking als gedetacheerde (ruim 134.000 mensen!) verdeeld over circa 650 verschillende detacheringsorganisaties, waaronder Rochewood. Het belang van detachering, en nu deze verbindende branchevereniging, wordt nog duidelijker als je nagaat dat er in vrijwel elke sector van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gedetacheerd wordt (zie onderzoeksrapport: De detacheringsbranche in beeld).
 
Bekijken we deze ontwikkelingen vanuit onze belevingswereld als een detacheerder die het heel graag anders wil doen, dan kunnen we eigenlijk alleen maar blij zijn met de komst van de VvDN en haar doelstellingen. Bijvoorbeeld het groeien naar een code voor goed werkgeverschap binnen de detachering. In 8 jaar ondernemen word je namelijk steeds duidelijker wat dat voor de mensen waarmee je werkt betekent en dus van ons als onderneming vraagt. Het wordt echter ook duidelijk dat dit soms (onnodig) moeilijk te combineren is met onze positie als detacheerder.

Want hoe realiseer je werkzekerheid (wat je kunt zien als een onderdeel van goed werkgeverschap) als je als detacheerder degene bent die werk vooral indirect creëert door vraag en aanbod bij elkaar te brengen? Hoe houd je ondernemersrisico’s in balans als blijkt dat mensen waar je bovengemiddeld in investeert door opleidingen en goede arbeidsvoorwaarden morgen plots niet of minder nodig zijn?
 
Als thuisbasis voor mensen die kiezen voor ontwikkeling, afwisseling en verandering willen wij vooral de rots in de branding blijven. Ook als de vraag naar en het aanbod van werk in rap tempo verandert. Dat betekent dat de detacheringsbranche door samen te werken mee zal veranderen. Immers, samen sta je sterker. De oprichting van de VvDN is een goede eerste stap in die richting.
 
Ook de andere doelstellingen zoals het stimuleren van arbeidsmarktinnovatie, erkenning en een betere positie van de branche, verbetering van het imago en het streven naar een eigen juridische status (waaronder een CAO) zijn doelstellingen die antwoord geven op uitdagingen die ook op ons pad liggen. We hebben dan ook vertrouwen in de vervolgstappen die we nu georganiseerd als branche kunnen gaan zetten. Wat ondertussen niet verandert is dat we zelf vooral blijven doen waar we goed in zijn!