Breaking een nieuwe uitdaging voor Rochewood

Waardering is een mooi iets. Het draagt bij aan goede relaties en zorgt soms voor nieuwe. Zo stonden voor ons de afgelopen maanden niet alleen in teken van het preferred suppliership bij Achmea, maar kregen we ook veel nieuwe aanvragen op ons bord. Kansen dus. En die moet je benutten. Vandaar dat Rochewood zich richt op een nieuw segment: Inkomen.

Breaking: Een nieuwe uitdaging voor Rochewood

Zes jaar bestaan we inmiddels. Meer en meer vroegen opdrachtgevers gedurende die periode onze hulp bij aanvragen. Aanvragen die lastig vervulbaar bleken. Waar wij goed in zijn dus. Maar soms konden ook wij niet de juiste professional aandragen. Dan betrof het een aanvraag uit een niche waarop wij niet de focus hadden.

Richting het eind van 2016 merkten wij dat binnen het segment Inkomen (gerelateerd aan inkomensverzekeringen en verzuim) steeds vaker onze hulp werd ingeschakeld. Dat zette ons aan tot marktonderzoek en van daaruit de conclusie dat hier ruimte is om op onze manier te werken in een kennisgerichte markt.

Inmiddels zijn we een maand of zeven onderweg in onze tocht Rochewood in dit segment te introduceren. De eerste stappen daarin betekenden vooral zelf kennis opdoen, snappen wat speelt in deze niche. Daarnaast natuurlijk veel gesprekken met professionals en opdrachtgevers, waaruit onder meer naar voren kwam dat visie een grote rol speelt.

We zijn op het punt aanbeland dat we graag officieel maken dat Rochewood zich ook binnen Inkomen begeeft. Zodat jij ons weet te vinden dus. Want ben jij op zoek naar een volgende stap in jouw carrière als Acceptant, Claimbehandelaar of Casemanager, of kan jouw organisatie juist goed een professional gebruiken die specialist is op het gebied van inkomen en verzuim? Maak dan eens kennis met ons en onze betrokken werkwijze.