Blog voor welke principes sta jij?

“Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie, dan met de visie van een ander”.

Het is zo ongeveer mijn meest favoriete 'Cruijffspraak'. Nu heeft Johan Cruijff veel rake uitspraken gedaan, maar deze vind ik extra treffend. Hij gebruikte deze zin onder meer om te verdedigen dat hij zichzelf niet zozeer eigenwijs vond, maar dat hij vooral stond voor zijn principes. Als je faalt, laat het dan op jouw manier zijn.

Principes zijn geen weg naar succes. Ze maken het leven niet per definitie gemakkelijker. Het is ook niet zo dat anderen je gaan bewonderen omdat je een visie hebt en daarnaar leeft. Of dat principes centraal moeten staan in jouw leven. Wel is het goed voor jezelf te bepalen waar jij voor wilt staan. Welke principes vind jij belangrijk?

Laat ik het eens op mezelf betrekken. Ik omschrijf mezelf als ‘een absolute winnaar die niet goed om kan gaan met verlies’. Verder noem ik dingen als ‘gaan voor het maximale’ en ‘de jou gegeven talenten optimaal benutten’. Daar heb ik niet altijd naar geleefd. Sterker nog; juist vanwege kansen die ik in mijn ogen in het verleden heb laten liggen, probeer ik nu uit elke dag het optimale te halen. Dat uit zich bijvoorbeeld in de opleiding die ik nu naast mijn werk doe, maar ook in mijn neiging succes te bagatelliseren.

Zoals je waarschijnlijk weet, ben ik werkzaam bij Rochewood. Ook wij hanteren onze eigen principes als het aankomt op onze rol als bemiddelaar. Zo vinden wij betrokken zijn belangrijk en geloven we in focus. Dat uit zich bijvoorbeeld op het gebied van werving & selectie: we starten een dergelijk traject alleen op als we dit exclusief mogen doen. Onder meer omdat we hebben ervaren dat ‘meezoeken’ ervoor zorgt dat we richting kandidaten niet goed hun verwachtingen kunnen managen. Dat past niet bij onze manier van werken.

Verder staan wij voor zorgvuldigheid. Kwaliteit gaat voor snelheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij geen kandidaat aandragen bij een opdrachtgever, als we deze persoon niet persoonlijk kennen. Een referentie inwinnen hoort daar trouwens ook bij. Soms betekent dit dat andere partijen sneller schakelen bij een tijdelijke aanvraag. Of dat een referent vindt dat we wel erg veel willen weten over de persoon met wie hij gewerkt heeft.

Feit is dat onze principes maken dat niet elke opdrachtgever bij ons past. En dat is prima.

Ook jij zult je principes hebben. Jouw visie op het werk dat je doet en de branche waarin je werkzaam bent. Maar wat doe je daarmee? Durf jij te staan voor wat je vindt? En accepteer je dan ook dat je daarmee niet bij iedereen geliefd kunt zijn?

Vraag is eigenlijk vooral: waarom zou je dat niet doen? Want, zoals Cruijff al zei: als je ten onder gaat, doe dat dan op jouw manier.