Event bijeenkomst Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA of Wdba) is een hot topic in de wereld van ZZP’ers. Al jaren werken ZZP’ers met een door de Belastingdienst verplichte VAR. Dat werkt op zich goed. Echter, dit was niet langer houdbaar doordat de Belastingdienst veel schijnzelfstandigheid constateerde met als gevolg het mislopen van belastinginkomsten. 

Event: Bijeenkomst Wet DBA

Logisch gevolg is dat politiek Den Haag, met als uitvoerende instantie de Belastingdienst, de gaten in de regelgeving wilde corrigeren. Na heel veel discussie heeft dit ertoe geleid dat de Wdba per 1 mei 2016 in werking treedt. Overigens wel met een door de Belastingdienst toegezegde overgangsperiode van 12 maanden.

De Wdba heeft heel veel vragen opgeroepen bij de ZZP’ers waarmee wij werken en warme contacten onderhouden. Om die reden heeft Rochewood op 30 maart jongstleden een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Als gastspreker hadden wij Jurgen Stormmesand van KPMG Meijburg uitgenodigd, een specialist op het gebied van deze complexe materie.

De bijeenkomst werd gekenmerkt door de grote opkomst en de geanimeerde discussie. Dat roept de vraag op of alle vragen konden worden beantwoord. Veel wel, maar zeker niet allemaal. De uitvoering van de Wdba staat nog in de kinderschoenen. Waardoor eenieder erbij is gebaat het nieuws omtrent dit onderwerp goed in de gaten te houden. Ook Rochewood zal aangesloten ZZP’ers dan ook op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen op dit gebied.

Na afloop van de inhoudelijke presentaties was er nog een netwerkborrel. Veel aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om de nodige vragen aan Jurgen te stellen.