Breaking status Wet DBA

Op 18 november 2016 kondigde de Belastingdienst aan dat de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot januari 2018. Wat was de kern van de boodschap van de Belastingdienst?

Nieuws: Status Wet DBA

"ZZP'ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. ZZP'ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwilligen. De Belastingdienst gaat een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt volgens hen duidelijk wat wel en wat niet kan. Daarnaast onderzoekt het kabinet of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt vóór een volgend regeerakkoord met resultaten te komen".

Een jaar geleden voorspelde Rochewood dat niet moet worden uitgesloten dat de wet zou worden aangepast en dat de verkiezingen van maart 2017 daar zomaar een rol in kunnen gaan spelen. De boodschap van de Belastingdienst duidt daar op. De wet DBA blijkt namelijk niet zonder gebreken. Dat is niet goed, maar met nieuwe wetgeving ook niet nieuw. Alleen is in dit geval het gevolg dat veel ZZP'ers daar inmiddels een heel erg hoge prijs voor hebben betaald.

Door de ontstane onzekerheid in de arbeidsmarkt zitten inmiddels veel ZZP’ers zonder werk. Veel opdrachtgevers durven namelijk geen ZZP’ers meer in te huren vanwege de onduidelijke kanten en risico’s van de wetgeving. Overigens was ook de Belastingdienst niet te benijden. Zij moest immers een bijna onmogelijke wet gaan handhaven. Kortom: politiek Den Haag, de Belastingdienst, opdrachtgevers en ZZP’ers hebben een uitdaging. Hoe gaan wij nu om met deze onzekere omstandigheden? 

Wij kiezen ervoor de bestaande wet- en regelgeving te respecteren en blijven anticiperen op wat mogelijk gaat komen. Om die reden hebben wij besloten om de door ons ontwikkelde modelovereenkomst, die momenteel in procedure is bij de Belastingdienst, af te maken. Er is namelijk geen sprake van afstel van de handhaving van de Wet DBA of eventuele terugkeer van de VAR. Staatssecretaris Wiebes heeft slechts aangekondigd dat hij de handhaving opschort met uitzondering van duidelijke gevallen van schijnzelfstandigheid.

Wij willen klaar zijn voor en anticiperen op de eventuele toekomst. Wat zal dus samengevat de komende periode ons beleid zijn?

  • Het proces, om onze modelovereenkomst geaccordeerd te krijgen, zetten wij door
  • wij volgen het inhuurbeleid van onze opdrachtgevers, dat per opdrachtgever kan verschillen
  • wij blijven ons inzetten om ZZP’ers aan nieuwe opdrachten te helpen, waar verschillende samenwerkingsvarianten voor bestaan
  • bij Rochewood is ook plaats voor ZZP’ers die genoeg hebben van de voortdurende onzekerheid en die inmiddels een passende opdracht in loondienst prefereren

Wil je weten op wat voor manier jij jouw opdracht via Rochewood kunt vervullen? Bel ons dan gerust op 0341-763408.