Breaking 150ste professional

rachelle-schols-150ste-professional-2182x1211

De zomermaanden zijn ons goed gezind geweest! Wij hebben namelijk wederom een échte aanwinst voor onze organisatie mogen verwelkomen in de persoon Rachelle Schols. Rachelle is bij ons in dienst gekomen als 150ste professional en daar zijn wij apetrots op! Naast een spiksplinternieuwe en bedrukte Rochewood auto ontving zij ook een mooie bos bloemen. Wij wensen Rachelle al het succes toe in haar allereerste opdracht bij Rabobank De Kempen en haar verdere loopbaan bij Rochewood!

Vanaf 1 april 2015 is de bankierseed ingevoerd voor alle medewerkers in de financiële sector, daar waar de eed al sinds 1 januari 2013 gold voor bestuursleden, commissarissen en toezichthouders. Deze eed onderstreept de verantwoordelijkheid van elke medewerker voor de eigen onderneming, de klant en de financiële sector en versterkt de realisatie van een integere bedrijfsvoering in het bankwezen. Bedrijfsvoering die moet leiden tot hernieuwd vertrouwen van klanten en consumenten in de financiële sector en het voorkomen van misstanden uit het verleden.

Elke nieuwe werknemer moet binnen drie maanden na indiensttreding de bankierseed afleggen. Voor bestaande medewerkers geldt dat de eed uiterlijk vóór 1 april 2016 afgelegd moet zijn. Kortom: alle reden voor Rochewood om hier serieus werk van te maken. Inmiddels hebben ruim 70% van onze professionals de bankierseed al afgelegd en zijn we dus goed op weg om eenieder vóór 1 januari 2016 de bankierseed te hebben laten afgelegd.

Op 16 juni jl. heeft de Kamer twee Wft-moties aangenomen in het kader van de invoering van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. De overgangsregeling naar het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel, ofwel de termijn voor het behalen van de PEplus-examens, is wederom verlengd tot 1 januari 2017.

Naast de verlenging heeft ook de eerste PE-termijn een afwijkende termijn. Deze eerste PE-termijn heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk vanaf 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Deze termijn geldt voor alle Wft-diploma’s die zijn behaald vóór 1 april 2017.De daaropvolgende PE-termijnen hebben een vaste duur van 36 maanden en gelden voor alle Wft-diploma’s die zijn behaald ná 1 januari 2017.

De nieuwe PE-termijn heeft direct gevolgen voor een ieder die momenteel studerend is voor Wft-examens of deze reeds heeft behaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat het kan zijn dat je tussen 2014 (invoering nieuwe vakbekwaamheidsstelsel) en 2019 (uiterste datum eerste PE-termijn) géén tussentijds PE-examen hebt hoeven doen.

Ondanks de genoemde wijzigingen van het beleid heeft Rochewood besloten om het eigen beleid niet aan te passen. Wij hebben nog steeds als doelstelling om elke professional in hun vakgebied(en)PEplus gecertificeerd te hebben vóór 1 januari 2016.