Bekijk actueel aanbod

Casemanager bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI)

  • Zwolle
  • Sociale zekerheid
  • €3500 – €4000 (32 uur)
  • 32 uur
  • Vaste vacature
  • Hbo

Als ambitieuze casemanager is dit precies de baan die jij ambieert! We gaan er namelijk van uit dat regie voeren over verzuim in een dynamische organisatie jou aanspreekt. En dat jij het een uitdaging vindt complexe re-integratietrajecten vlot te trekken en daarin leidinggevenden mee te nemen. Enthousiast? Lees dan snel verder over de kans om met deze opdracht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) jouw loopbaan bij Rochewood te starten!

Good to know: RJJI is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die weer valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wanneer de rechter aan iemand een vrijheidsbeperkende maatregel oplegt, is DJI verantwoordelijk voor de uitvoer hiervan. Gedetineerden tussen de 12 en 23 jaar worden ondergebracht op een van de vier locaties van RJJI. Bij deze inrichtingen staat een orthopedagogische veilige omgeving centraal, wordt gezinsgericht gewerkt en geldt het motto ‘zelf doen’.

DJI is ingericht volgens het Eigen-Regiemodel. Dit betekent dat leidinggevenden als verantwoordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding zoals de Wet Verbetering Poortwachter die voorschrijft. Het HR-team Arbeid en Gezondheid ondersteunt hen hierbij. Zo zetten zij re-integratieadviseurs in, die de leidinggevenden adviseren en helpen bij het vormgeven van re-integratietrajecten van zieke medewerkers. Daarnaast zijn er casemanagers die ingezet worden op Ziektewet- en WGA-dossiers.

Het kan voorkomen dat het verzuim op een locatie dermate hoog is, dat dit de leidinggevende boven de pet gaat. Zoals nu binnen RJJI het geval is. In zo’n situatie kan een casemanager verzuim uitkomst bieden. Jij dus! Als specialist inzetbaarheid neem je de re-integratiebegeleiding over van de leidinggevende en zorg jij ervoor dat het verzuimpercentage zo snel mogelijk teruggedrongen wordt. 

Het werk dat je doet
Je bent actief bij de RJJI-locaties Nijmegen (24 uur) en Horsterveen (6-12 uur). Werken in het jeugdveld is enorm dynamisch. Samenwerken, elkaar ondersteunen en ook uitdagen zijn belangrijke waarden. Alles is erop gericht toegevoegde waarde te leveren aan de opvoeding, begeleiding en behandeling van de jongeren die er verblijven om daarmee een veilige samenleving te creëren.

Wanneer iemand ziek is, dan meldt deze dat bij zijn leidinggevende. Die brengt op zijn beurt jou hiervan op de hoogte, zodat jij direct de regie over het proces kunt nemen. Daarin focus je op wat nog wel kan. Je stimuleert de medewerker zelf voorstellen te doen over werkhervatting en zet zo nodig direct gerichte acties in om het herstel te bevorderen. Doorpakken en activeren zijn kernwoorden.

Een belangrijk aandachtsgebied zijn de lopende re-integratietrajecten. Hier blijven veel mogelijkheden liggen. Denk aan iemand die thuis zit, omdat hij zijn eigenlijke werk momenteel niet uit kan voeren terwijl breder in de organisatie mogelijk wel kansen voor die persoon liggen. Hierop wordt momenteel te weinig geacteerd. Van jou wordt creativiteit verwacht dat je de organisatie leert kennen, snapt hoe de hazen lopen en een samenwerking creëert met HR, leidinggevenden, bedrijfsarts en andere betrokkenen.

De gesprekken die je voert met medewerkers zijn, mits mogelijk, op locatie. Daarin neem je leidinggevenden mee, zodat zij op termijn deze taak ook weer zelf kunnen oppakken. Je voert casemanagement op de dossiers, maar zorgt dat daaromheen ook beweging ontstaat. Waarom blijven dossiers op dit moment zo lang lopen? En hoe kunnen inzetbaarheidsmogelijkheden ook na jouw vertrek beter worden benut? Je zorgt voor een cultuuromslag, zodat de RJJI in de toekomst het verzuim zelf onder controle kan houden.

Wat je goed kunt
Om bij DJI succesvol te zijn is het belangrijk dat je snel doorhebt hoe de organisatie in elkaar steekt. Waar liggen de belangen, hoe verschillen die onderling en op welke manier breng je mensen bij elkaar? Je kijkt continu naar het grote geheel en legt organisatiebreed de juiste connecties. Daarin neem jij, zoals het een casemanager betaamt, steeds de regie. Je acteert daadkrachtig en krijgt, vanuit jouw expertise als specialist inzetbaarheid, alle betrokkenen mee op het pad dat jij hebt uitgestippeld.

Bij DJI is veel ruimte voor empathie. Dat moet ook, want de situaties waarin mensen hun werk doen is zowel mentaal als fysiek vaak zwaar. Dat het hen soms teveel wordt is daarom begrijpelijk. Aan de andere kant kent arbeidsongeschiktheid ook een zakelijk aspect, waaraan nu vaak voorbij wordt gegaan. Als professional weet jij dit wel bespreekbaar te maken. Ook als een situatie ernstig of zelfs uitzichtloos is. Noem het ‘warme zakelijkheid’.

Ten slotte horen natuurlijk ook de meer voor de hand liggende werkzaamheden bij jouw takenpakket als casemanager verzuim. Denk bijvoorbeeld aan (vervolg)afspraken plannen met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere specialisten. Daarnaast zet je interventies in, zoals 2de-spoorbegeleiding of een deskundigenoordeel, en volg je deze ook op. Dit alles leg je zorgvuldig vast, zodat dossiers ‘Poortwachterproof’ zijn.

Via Rochewood werk je gedetacheerd bij een opdrachtgever, maar zijn wij er als werkgever voor jou. Wij luisteren, adviseren en zoeken naar de ideale combinatie van afwisseling en zekerheid. Jij kunt vertrouwen op goede arbeidsvoorwaarden en contractuele zekerheid waar dat kan.

Werken bij Rochewood
 • Contract Contract voor onbepaalde tijd
 • Salaris €3500 – €4000 (32 uur)
 • Bonus €1000 extra per 600 gewerkte uren
 • Reiskostenvergoeding Onbegrensd €0,19 p/km (auto), NS Businesscard (ov), Leasefiets
 • Loopbaanpad Werken aan je eigen loopbaanpad en ontwikkeling: de keuze voor onbegrensd studiebudget + een werkweek aan studie-uren + toegang tot onze vakopleidingen
 • Vakantie 22,5 dagen + 8,33% vakantiegeld + vakantiedagen bijkopen of verkopen
 • Pensioen en verzekering PensioenPlus via StiPP + Collectiviteitskorting op zorg- en schadeverzekeringen
 • Vakopleidingen Toegang tot onze vakopleidingen, Jaarlijks tot €500 vrij te besteden voor jouw duurzame inzetbaarheid
 • Wft en inzetbaarheid Lidmaatschap RSC of RNVC via Rochewood
 • Kennis en vitaliteit Toegang tot onze (online) masterclasses en kennissessies + 50% korting op sportabonnement + deelname aan a.s.r. Vitality
 • Thuiswerken €2 per dag thuiswerkvergoeding + volledig ergonomische thuiswerkplek via Coolblue
 • Diploma Hbo
 • Vakdiploma's CROV, Register Casemanager (RCCM/RCM/RCMC)
 • Kennis en ervaring Ervaring met verzuimbegeleiding binnen een complexe organisatie.
 • Beschikbaarheid 32 uur
 • Solliciteren is zo gepiept. We vragen geen motivatiebrief van je, maar zijn wel benieuwd naar jouw cv en antwoorden op onze drie sollicitatievragen. Binnen vijf werkdagen krijg je van ons een persoonlijke reactie. In het beste geval maken we telefonisch kennis met elkaar en plannen we een sollicitatiegesprek in. Minder positief? Ook dan krijg je van ons een reactie met onderbouwing. Waar mogelijk kijken we samen met jou of andere vacatures bij je passen.

 • Het gesprek voer je met onze recruiter Lysanne. Je bent hiervoor van harte welkom op ons kantoor in Harderwijk of we plannen een online afspraak in via Microsoft Teams. Het eerste gesprek gaat over wie jij bent. We praten samen over jouw ervaringen en ambities, en beoordelen of Rochewood bij jou past en andersom. Na dit gesprek voeren we aanvullend referentieonderzoek uit.

 • Zien we elkaar graag als collega, dan kun je een arbeidsvoorwaardenvoorstel verwachten. Ga je akkoord, dan bouwen we jouw Rochewood-cv en presenteren we jou aan onze opdrachtgevers. Mogelijk volgt er een tweede gesprek met een van de managers. Bij goed vervolg plannen we een feestelijke onboarding in op kantoor in een corona-proof omgeving om jouw contract te ondertekenen.

Lysanne Burgmeijer
Recruitmentspecialist team Letselschade en Casemanagement
t
06 12 75 42 85
e
lysanne@rochewood.nl