Bekijk actueel aanbod

Interim Casemanager bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI)

  • Breda
  • Sociale zekerheid
  • Tariefrange: €70-85
  • 24 uur
  • Freelance
  • Hbo, Wo

Ben jij (bijna) beschikbaar voor een vervolgopdracht als interim Casemanager? Of juist op zoek naar je eerste opdracht als freelancer? Lees dan verder voor meer informatie!

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De dienst is verantwoordelijk voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbeperkende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Bij DJI werken ruim 15.000 medewerkers, verspreid over vijftig locaties. Iedere inrichting is bestemd voor een specifieke doelgroep. Zo verblijven de meeste gedetineerden tussen de 12 en 23 jaar bijvoorbeeld op een van de vier locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). Bij deze inrichtingen staat een orthopedagogische veilige omgeving centraal, wordt gezinsgericht gewerkt en geldt het motto ‘zelf doen’.

Het hoofdkantoor van DJI bevindt zich in Den Haag. Hier is ook het Shared Service Center (SSC) gevestigd. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor diensten op het gebied van HRM. Het HR-team Arbeid en Gezondheid ondersteunt de organisatie specifiek rondom verzuim- en re-integratie. Namens dit team zijn re-integratieadviseurs en casemanagers actief.

Re-integratieadviseurs begeleiden en adviseren leidinggevenden en medewerkers bij het re-integratietraject. Dit gebeurt in de regel op locatie en vanuit het Eigen-Regiemodel. De casemanager neemt de rol van de leidinggevende over en pakt de volledige regie over het proces. Dit kan eveneens voor een specifieke inrichting zijn en binnen de Poortwachter-periode vallen, maar kan ook zijn in relatie tot het eigenrisicodragerschap ZW/WGA. In dat geval is het werk meer plaatsonafhankelijk.

Aanleiding
Het verzuim binnen de RJJI is al enige tijd te hoog. Dit zorgt voor tekorten in de personeelsbezetting en een hoge werkdruk onder de resterende medewerkers. Leidinggevenden komen hierdoor niet toe aan de re-integratiebegeleiding, terwijl zij hier vanuit het Eigen-Regiemodel in hoofdzaak wel verantwoordelijk voor zijn.

Deze situatie heeft geleid tot het besluit een casemanager op locatie in te zetten. Idee is dat deze professional de re-integratiebegeleiding volledig op zich neemt, adequate interventies inzet en het verzuimpercentage terugdringt door de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten.

Werkzaamheden
Je bent actief bij de RJJI-locatie Breda. Werken in het jeugdveld is enorm dynamisch. Samenwerken, elkaar ondersteunen en ook uitdagen zijn belangrijke waarden. Alles is erop gericht toegevoegde waarde te leveren aan de opvoeding, begeleiding en behandeling van de jongeren die er verblijven om daarmee een veilige samenleving te creëren.

Wanneer iemand ziek is, dan meldt deze dat bij zijn leidinggevende. Die brengt op zijn beurt jou hiervan op de hoogte, zodat jij direct de regie over het proces kunt nemen. Daarin focus je op wat nog wel kan. Je stimuleert de medewerker zelf voorstellen te doen over werkhervatting en zet zo nodig direct gerichte acties in om het herstel te bevorderen. Doorpakken en activeren zijn kernwoorden.

Een belangrijk aandachtsgebied zijn de lopende re-integratietrajecten. Hier blijven veel mogelijkheden liggen. Denk aan iemand die thuis zit, omdat hij zijn eigenlijke werk momenteel niet uit kan voeren terwijl breder in de organisatie mogelijk wel kansen voor die persoon liggen. Hierop wordt momenteel te weinig geacteerd. Van jou wordt creativiteit verwacht dat je de organisatie leert kennen, snapt hoe de hazen lopen en een samenwerking creëert met HR, leidinggevenden, bedrijfsarts en andere betrokkenen.

De gesprekken die je voert met medewerkers zijn, mits mogelijk, op locatie. Daarin neem je leidinggevenden mee, zodat zij op termijn deze taak ook weer zelf kunnen oppakken. Je voert casemanagement op de dossiers, maar zorgt dat daaromheen ook beweging ontstaat. Waarom blijven dossiers op dit moment zo lang lopen? En hoe kunnen inzetbaarheidsmogelijkheden ook na jouw vertrek beter worden benut? Je zorgt voor een cultuuromslag, zodat de RJJI in de toekomst het verzuim zelf onder controle kan houden.

Taken & Doelen

 • Vanaf dag één voer jij regie over het re-integratieproces van een verzuimende medewerker en zorgt dat het verzuimdossier voldoet aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter daaraan stelt.
 • De leidinggevende blijft eindverantwoordelijk; jij ondersteunt, adviseert en coacht deze persoon.
 • Je plant (vervolg)afspraken in met bedrijfsarts en andere specialisten en betrekt bij dit alles de HR-adviseurs en managers van de locaties.
 • Samen met de medewerker bespreek je (voor zover mogelijk) de oorzaak van het ziekteverzuim, formuleer je re-integratiedoelen en ga je arbeidsmogelijkheden na.
 • Je werkt intensief samen met de re-integratieadviseur, onder meer om re-integratieplaatsen (intern en extern) in kaart te brengen en oorzaken van verzuim te bespreken.
 • Bij concrete re-integratieuren stem jij dit af met de afdeling Planning.
 • Je neemt periodiek deel aan het Sociaal Medisch Teamoverleg op de locaties.
 • Vanuit jouw rol zoek je actief samenwerking met andere afdelingen en ‘spelers’ binnen de verzuimketen.

De afgelopen jaren hebben we met veel freelancers samengewerkt aan succesvolle interim-opdrachten. Juist als bemiddelende partij weten we onze kennis van werk, de markt en organisaties in het bank- en verzekeringswezen voor allerlei vakspecialisten in te zetten. Ook voor jou kunnen wij de schakel zijn tussen jouw kwaliteiten en de opdracht die daarbij past. Weten waar je aan toe bent en wat je met elkaar afspreekt, vormt de basis voor elke relatie die we aangaan.

Samenwerken als freelancer
 • Contract Projectovereenkomst
 • Salaris Tariefrange: €70-85
 • Kennis en vitaliteit Jaarlijks evenementen en kennissessies met collega's
 • Thuiswerken Thuiswerken
 • Diploma Hbo, Wo
 • Vakdiploma's Register Casemanager (RCCM/RCM/RCMC), Diploma Arbeidsdeskundige
 • Kennis en ervaring Ervaring met verzuimbegeleiding binnen een complexe organisatie.
 • Beschikbaarheid 24 uur
 • Heb jij de juiste ervaring voor deze opdracht en ben je binnenkort beschikbaar? Binnen vijf werkdagen krijg je van ons een persoonlijke reactie. In het beste geval maken we telefonisch kennis met elkaar en plannen we een gesprek in. Minder positief? Ook dan krijg je van ons een reactie met onderbouwing. Waar mogelijk kijken we samen met jou of andere vacatures bij je passen.

 • Het gesprek voer je met Matthew Last. Je bent hiervoor van harte welkom op ons kantoor in Harderwijk of we plannen een online afspraak in via Microsoft Teams. We praten samen over jouw ervaringen en ambities, en beoordelen of Rochewood bij jou past en andersom. Na dit gesprek voeren we aanvullend referentieonderzoek uit. 

 • Zien we de samenwerking zitten dan stemmen we samen de praktische zaken af rondom jouw tarief. Na akkoord bouwen we jouw Rochewood-cv en presenteren we dit aan RJJI. Zij beoordelen of er een gesprek ingepland gaat worden. Is dit het geval dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Bij een goed vervolg start jij z.s.m. in jouw opdracht en plannen we een feestelijke onboarding in op kantoor Rochewood waar we de overeenkomst van samenwerking opmaken.