Bekijk actueel aanbod

Interim Casemanager bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  • Zwolle
  • Sociale zekerheid
  • Tariefrange: €70-80
  • Vanaf 24 uur
  • Project, Freelance
  • Hbo, Wo

Ben jij (bijna) beschikbaar voor een vervolgopdracht als interim Casemanager? Of juist op zoek naar je eerste opdracht als freelancer? Lees dan verder voor meer informatie!

DJI is ingericht volgens het Eigen-Regiemodel. Dit betekent dat leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding zoals de Wet Verbetering Poortwachter die voorschrijft. Het HR-team Arbeid en Gezondheid ondersteunt hen hierbij. Zo zetten zij re-integratieadviseurs in, die de leidinggevenden adviseren en helpen bij het vormgeven van re-integratietrajecten van zieke medewerkers. Daarnaast zijn er casemanagers die ingezet worden op Ziektewet- en WGA-dossiers.

Het kan voorkomen dat het verzuim op een locatie dermate hoog is, dat dit de leidinggevende boven de pet gaat. Momenteel is dat bij een aantal PI's aan de orde. In zo’n situatie kan een casemanager verzuim uitkomst bieden. Jij dus! Als specialist inzetbaarheid neem je de re-integratiebegeleiding over van de leidinggevende en zorg jij ervoor dat het verzuimpercentage zo snel mogelijk teruggedrongen wordt.

Het werk dat je doet
Je bent, afhankelijk van de behoefte per locatie, op een of meerdere penitentiaire inrichtingen actief om het verzuim daar terug te dringen. Wanneer iemand ziek is, word jij daar via de leidinggevende van op de hoogte gebracht. Vanaf dat moment neem jij de regie over het proces. Daarin focus je op wat nog wel kan. Je stimuleert de medewerker zelf voorstellen te doen over werkhervatting en zet zo nodig direct gerichte acties in om het herstel te bevorderen. Doorpakken en activeren zijn kernwoorden. 

Een belangrijk aandachtsgebied zijn de lopende re-integratietrajecten. Hier blijven veel mogelijkheden liggen. Denk aan iemand die thuis zit, omdat hij zijn eigenlijke werk momenteel niet uit kan voeren terwijl breder in de organisatie mogelijk wel kansen voor die persoon liggen. Hierop wordt momenteel te weinig geacteerd. Van jou wordt creativiteit verwacht dat je de organisatie leert kennen, snapt hoe de hazen lopen en een samenwerking creëert met HR, leidinggevenden, bedrijfsarts en andere betrokkenen. 

De gesprekken die je voert met medewerkers zijn, mits mogelijk, op locatie. Daarin neem je leidinggevenden mee, zodat zij op termijn deze taak ook weer zelf kunnen oppakken. Je voert casemanagement op de dossiers, maar zorgt dat daaromheen ook beweging ontstaat. Waarom blijven dossiers op dit moment zo lang lopen? En hoe kunnen inzetbaarheidsmogelijkheden ook na jouw vertrek beter worden benut? Je zorgt voor een cultuuromslag, zodat DJI in de toekomst het verzuim zelf onder controle kan houden.

Wat je goed kunt
Om bij DJI succesvol te zijn is het belangrijk dat je snel doorhebt hoe de organisatie in elkaar steekt. Waar liggen de belangen, waarin verschillen die onderling en hoe breng je mensen bij elkaar? Je kijkt continu naar het bredere geheel en zoekt actief de samenwerking op met andere afdelingen. Daarin wacht je niet af, maar trek jij steeds de regie naar je toe. Je acteert daadkrachtig en krijgt, vanuit jouw expertise als specialist inzetbaarheid, alle betrokkenen mee op het pad dat jij hebt uitgestippeld.

Bij DJI is veel ruimte voor empathie. Dat moet ook, want de situaties waarin mensen hun werk doen is zowel mentaal als fysiek vaak zwaar. Dat het hen soms teveel wordt is daarom begrijpelijk. Aan de andere kant kent arbeidsongeschiktheid ook een zakelijk aspect, waaraan nu vaak voorbij wordt gegaan. Als professional weet jij dit wel bespreekbaar te maken. Ook als een situatie ernstig of zelfs uitzichtloos is. Noem het ‘warme zakelijkheid’.

Ten slotte horen natuurlijk ook de meer voor de hand liggende werkzaamheden bij jouw takenpakket als casemanager verzuim. Denk bijvoorbeeld aan (vervolg)afspraken plannen met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere specialisten. Daarnaast zet je interventies in, zoals 2de-spoorbegeleiding of een deskundigenoordeel, en volg je deze ook op. Dit alles leg je zorgvuldig vast, zodat dossiers ‘Poortwachterproof’ zijn. Maandelijks praat je management bij over de ontwikkelingen op verzuimgebied en deel je jouw ideeën om het verzuim structureel te verlagen en, beter nog, instroom te voorkomen.

De afgelopen jaren hebben we met veel freelancers samengewerkt aan succesvolle interim-opdrachten. Juist als bemiddelende partij weten we onze kennis van werk, de markt en organisaties in het bank- en verzekeringswezen voor allerlei vakspecialisten in te zetten. Ook voor jou kunnen wij de schakel zijn tussen jouw kwaliteiten en de opdracht die daarbij past. Weten waar je aan toe bent en wat je met elkaar afspreekt, vormt de basis voor elke relatie die we aangaan.

Samenwerken als freelancer
 • Contract Projectovereenkomst
 • Salaris Tariefrange: €70-80
 • Kennis en vitaliteit Jaarlijks evenementen en kennissessies met collega's
 • Thuiswerken Thuiswerken
 • Diploma Hbo, Wo
 • Vakdiploma's Register Casemanager (RCCM/RCM/RCMC), Diploma Arbeidsdeskundige
 • Kennis en ervaring Ervaring met verzuimbegeleiding binnen een complexe organisatie
 • Beschikbaarheid Vanaf 24 uur
 • Heb jij de juiste ervaring voor deze opdracht en ben je binnenkort beschikbaar? Reageer dan door jouw gegevens te versturen via de sollicitatiebutton. Binnen vijf werkdagen krijg je van ons een persoonlijke reactie. In het beste geval maken we telefonisch kennis met elkaar en plannen we een gesprek in. Minder positief? Ook dan krijg je van ons een reactie met onderbouwing. Waar mogelijk kijken we samen met jou of andere vacatures bij je passen.

 • Het gesprek voer je met Matthew Last. Je bent hiervoor van harte welkom op ons kantoor in Harderwijk of we plannen een online afspraak in via Microsoft Teams. Het eerste gesprek gaat over wie jij bent. We praten samen over jouw ervaringen en ambities, en beoordelen of Rochewood bij jou past en andersom. Na dit gesprek voeren we aanvullend referentieonderzoek uit. 

 • Zien we de samenwerking zitten dan stemmen we samen de praktische zaken af rondom jouw tarief. Na akkoord bouwen we jouw Rochewood-cv en presenteren we dit aan DJI. Zij beoordelen of er een gesprek ingepland gaat worden. Is dit het geval dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Bij een goed vervolg start jij z.s.m. in jouw opdracht en plannen we een feestelijke onboarding in op kantoor Rochewood waar we de overeenkomst van samenwerking opmaken. 

Matthew Last
Consultant team Sociale zekerheid
t
06 12 87 00 12
e
matthew@rochewood.nl